Biotopu grupas
-----
Sugas, sugu grupas
» ķērpji » sūnas » vaskulārie augi
Atzinumi privātpersonām
» sniedz
Darbības reģions
» visa Latvija

Sertifikāta Nr. 216
Sertifikāta darbības termiņš:

  • 26.05.2022. >> 25.05.2025.

Tālrunis: +371 28625425
E-pasta adrese: linda.gerra@silava.lv