Biotopu grupas
» zālāji
Sugas, sugu grupas
» abinieki » rāpuļi
Atzinumi privātpersonām
» sniedz
Darbības reģions
» visa Latvija

Sertifikāta Nr. 024
Sertifikāta darbības termiņš:

  • pagarināts >> 14.06.2028.

Tālrunis: +371 26 444 401
E-pasta adrese: margita@environment.lv