Biotopu grupas
» meži un virsāji » purvi » stāvoši saldūdeņi » tekoši saldūdeņi » zālāji
Sugas, sugu grupas
» vaskulārie augi
Atzinumi privātpersonām
» nesniedz
Darbības reģions
» visa Latvija

Sertifikāta Nr. 038
Sertifikāta darbības termiņš:

  • 07.02.2024. >> 06.02.2029. (biotopu grupas - meži un virsāji, zālāji | sugu grupas - vaskulārie augi)
  • pagarināts >> 10.05.2027. (biotopu grupas - purvi, tekoši saldūdeņi)
  • 30.03.2019. >> 29.03.2024. (biotopu grupa - stāvoši saldūdeņi)

Tālrunis: +371 26 533 971
E-pasta adrese: evartspeteris@gmail.com, peteris.evarts@du.lv