Biotopu grupas
» jūras piekraste » meži un virsāji » purvi » zālāji
Sugas, sugu grupas
-----
Atzinumi privātpersonām
» sniedz
Darbības reģions
» visa Latvija

Sertifikāta Nr. 120
Sertifikāta darbības termiņš:

  • pagarināts >> 03.08.2027.

Tālrunis: +371 26 708 910
E-pasta adrese: sindra.elksne@gmail.com