Dabas izglītības centrs "Meža māja"

Ķemeru Nacionālā parka dabas centrs atrodas mitro mežu ieskautajos Vēršupītes krastos. Vēsturiskajā ēkā "Meža māja" sākotnēji darbojies izklaides centrs un restorāns, bet vēlāk mājvietu radusi bērnu sanatorija. Tagad to apsaimnieko Dabas aizsardzības pārvalde, un līdz ar dabas centra izveidošanu dabas izglītības aktivitātes piedāvājam jaunā kvalitātē.

NODERĪGA INFORMĀCIJA
 • ATVĒRTS
  • Darba dienās no 8.30-16.30
 • IEEJAS MAKSA: nav.
  • Grupu apmeklējumam nepieciešama iepriekšēja pieteikšanās.
  • Nodarbībām lūdzam pieteikt grupas, ne lielākas par 25-30 cilvēkiem. Dažām nodarbībām dalībnieku skaits var būt arī mazāks.
  • Atgādinām, ka „karstajā sezonā” – maijā un septembrī – pieteikšanās iespējas ir ierobežotas.
 • SAZIŅAI
 • NOKĻŪŠANA
  • Meža māja, Ķemeri, Jūrmala, Latvija, LV-2012. Lat, lon: 56.951980, 23.513242
 • VIDES PIEEJAMĪBA
  • Dabas centrs pieejams apmeklētājiem ratiņkrēslos.
PIEDĀVĀJUMS

Ar dabas centru piedāvātajām programmām var iepazīties materiālā IZZINI DABU DABĀ.

PASTĀVĪGĀ EKSPOZĪCIJA
PASTĀVĪGĀ EKSPOZĪCIJA
logo

Interaktīvā ekspozīcija "Ieraugi to, ko citi neredz” par Ķemeru Nacionālā parka dabas vērtībām. Ekspozīcijas apmeklējums ir iekļauts dabas skolas nodarbībās skolēniem, bet to iespējams arī apmeklēt individuāli, iepriekš piesakoties.

APKAIMĒ

Dabas centra tuvumā atrodas divi pastaigu maršruti - Melnalkšņu dumbrāja laipa un Meža aplis jeb taka.

Aptuveni 600 m garā Dumbrāja laipa piedāvā iepazīt divu tipu mežus – Vēršupītes palienē augošo staignāju, ko palu laikā applūdina upītes ūdeņi un gāršu. Mežos galvenokārt dominē melnalksnis, taču ir arī apses, atsevišķi ozoli un oši. Te ir arī daudz sausu, mirušu koku un kritalu dažādās vecuma stadijās, kas nodrošina teicamus apstākļus sugu daudzveidībai. Pateicoties mirušās koksnes apjomiem, dumbrājā ir plaši sastopami dzeņveidīgie un dažādi dobumperētāji putni. Šeit sastopamas astoņas no deviņām Latvijas dzeņu sugām.

No Dumbrāja laipas tālāk var doties pastaigā pa aptuveni 700 m garo Meža apli, kas ved pa Ķemeru vēsturiskā kūrorta parka celiņiem un ar informācijas stendu palīdzību piedāvā iepazīt apkārt redzamās koku sugas un dabas vērtības. Ejot pa šo taku, pastaigu var pagarināt līdz Ķemeru vēsturiskā kūrorta parka centram, kur var gan pagaršot slaveno sēra minerālūdeni pie paviljona “Ķirzaciņa”, gan aplūkot citus vēsturiskā parka objektus.

logo

 Dabas centrs izveidots Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta „Dabas izglītības sekmēšana – efektīvs līdzeklis sabiedrības dabas apziņas veidošanai” jeb „Cilvēki un daba” ietvaros. Igaunijas-Latvijas-Krievijas Pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007-2013 finansiāli atbalsta kopīgus pārrobežu attīstības pasākumus, lai uzlabotu reģiona konkurētspēju, izmantojot tā potenciālu un izdevīgo atrašanās vietu krustcelēs starp ES un Krievijas Federāciju.

Programmas mājaslapa: www.estlatrus.eu

logo