Pastāvīgās ekspozīcijas
Ieraugi to, ko citi neredz
Pastāvīgās ekspozīcijas
Interaktīvā ekspozīcija izveidota Igaunijas-Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta „Cilvēki un daba” ietvaros.

Interaktīvās ekspozīcijas mērķis ir iepazīstināt ar Ķemeru nacionālā parka svarīgākajām ekosistēmām – jūras piekrasti, pļavām un ganībām, dabiskajiem mežiem un purvu.

Šeit koncentrētā veidā iespējams uzzināt par pārsteidzoši lielo dabas daudzveidību parka teritorijā. Lai darbošanās būtu interesantāka, ieteicams izmantot sagatavotās darba lapas.

Ekspozīcijas apmeklējums ir iekļauts dabas skolas nodarbībās skolēniem, bet to iespējams arī apmeklēt individuāli, iepriekš piesakoties.

NOKĻŪŠANA

Dabas aizsardzības pārvaldes Pierīgas reģionālā administrācija

Dabas izglītības centrs "Meža māja",

Ķemeri, Jūrmala, LV-2012

APSKATEI IETEICAMAIS LAIKS

45 min

ATVĒRTA

Apmeklējumam nepieciešams iepriekš pieteikties.

Tālr. +371 29149365 vai +371 67730078.

E-pasts: aija.pendere@ daba.gov.lv

IEEJA

Bezmaksas

Meža stāsti Vecupītēs
Pastāvīgās ekspozīcijas
Interaktīvā ekspozīcija izveidota Igaunijas-Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta „Cilvēki un daba” ietvaros.

Ekspozīcijā un papildus materiālos varam iepazīt meža dzīvniekus un to darbības pēdas.

NOKĻŪŠANA

Dabas aizsardzības pārvaldes Vidzemes reģionālā administrācija.

Dabas izglītības centrs "Vecupītes",

Vecupītes, Kocēnu pag., Kocēnu novads.

Tālr. +371 26433668.

E-pasts: anda.andrusaite@ daba.gov.lv

IEEJA

Bezmaksas

Iepazīsti un sajūti Rāznas Nacionālo parku!
Pastāvīgās ekspozīcijas
Interaktīvā ekspozīcija veidota Igaunijas–Latvijas-Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas projekta „Cilvēki un daba” ietvaros.

Rāznas Nacionālā parka daba ir daudzveidīga. Un noteikti ir vērts to uzlūkot un sajust ar visām maņām. Iespēju te ir daudz – saredzēt, sadzirdēt, sataustīt, pasmaržot. Ar ekspozīcijas palīdzību vēlamies pastāstīt par pirmo nacionālo parku Latgalē, par Rāznas ezeru un  dabas vērtībām, kas šeit atrodamas un sargājamas.

Ekspozīcija sniedz interesantu informāciju un aicina darboties pašam – iepazīties ar Rāznas Nacionālā parka dabas lieguma zonām un tajā sastopamām dabas vērtībām, noskaidrot koka vai zivs vecumu, atpazīt dzīvniekus pēc to darbības pēdām, meklēt nogāžu un gravu mežu iemītnieku dzīvesvietas, palielinājumā apskatīt kukaiņus, ķērpjus un sūnas.

NOKĻŪŠANA

Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālā administrācija

Dabas izglītības centrs „Rāzna”

Skolas iela 3, Lipuški, Mākoņkalna pag., Rēzeknes nov.

PIEEJAMĪBA Izstāde piemērota apskatei cilvēkiem ar kustību traucējumiem.

APSKATEI IETEICAMAIS LAIKS

1 h

ATVĒRTA

Apmeklējumam nepieciešams iepriekš pieteikties.

Tālr. +371 26103607 vai  +371 29139677.

E-pasts: dicrazna@ daba.gov.lv

IEEJA

Bezmaksas

Lasis godā celts
Pastāvīgās ekspozīcijas

Apmeklējot interaktīvo izstādi varēs iepazīt laša dzīvesstāstu, sasaistot to ar citiem ūdens iemītniekiem. Iegūtās zināšanas paliks atmiņā, jo apmeklētāji paši veicot dažādas aktivitātes, noskatoties filmiņu, labāk iepazīs un izpratīs, dabas mijiedarbību, to savstarpējo saistību starp cilvēka darbību un šīs darbības ietekmi gan uz ūdens resursiem, gan uz ūdens iemītniekiem, gan uz pašu cilvēku. Salaca ir viena no Latvijas dabiskajām lašupēm, bet problēma ir tā, ka laši mūsu upēs ir apdraudēta suga, jo pamazām izzūd nārsta vietas, un diezgan aktīvi ir maluzvejnieki.  
Lai darbošanās būtu interesantāka, ieteicams izmantot sagatavotās darba lapas.

Ekspozīcija ir veidota tā, lai interesanti ir gan mazajiem, gan lielajiem apmeklētājiem.

NOKĻŪŠANA

Dabas aizsardzības pārvaldes Vidzemes reģionālā administrācija

Dabas izglītības centrs "Ziemeļvidzeme"
Salacgrīva, Rīgas 16, LV-4033

APSKATEI IETEICAMAIS LAIKS

~1 h

ATVĒRTA

Apmeklējumam nepieciešams iepriekš pieteikties.
Tālr. +371 2963412.

E-pasts: inta.soma@ daba.gov.lv

IEEJA

Bezmaksas