foto

Lai labāk izprastu vides un cilvēku praktiskās darbības mijiedarbību, aicinām jebkura vecuma interesentus apmeklēt Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta dabas centru.

NODERĪGA INFORMĀCIJA
 • ATVĒRTS
  • Darba dienās no 8.30-16.30
 • IEEJAS MAKSA: nav.
  • Grupu apmeklējumam nepieciešama iepriekšēja pieteikšanās.
  • Nodarbībām lūdzam pieteikt grupas, ne lielākas par 25-30 cilvēkiem. Dažām nodarbībām dalībnieku skaits var būt arī mazāks.
  • Atgādinām, ka „karstajā sezonā” – maijā un septembrī – pieteikšanās iespējas ir ierobežotas.
 • SAZIŅAI
 • NOKĻŪŠANA
  • Rīgas iela 16, Salacgrīva, Limbažu nov., Latvija, LV-4033 Lat, lon: 57.751799, 24.355327
 • VIDES PIEEJAMĪBA
  • Dabas centrs pieejams apmeklētājiem ratiņkrēslos.
PIEDĀVĀJUMS

Ar dabas centru piedāvātajām programmām var iepazīties materiālā IZZINI DABU DABĀ.

PASTĀVĪGĀ IZSTĀDE
foto

Interaktīvā izstāde "Lasis godā celts" piedāvā interaktīvā veidā iepazīties ar laša dzīves ceļu, būtiskākajiem faktoriem, kas ietekmējuši šīs zivju sugas dabisko populāciju Latvijā.

APKAIMĒ

Izstaigājot 1,2 km garo Randu pļavu taku, Jūs iepazīsiet šeit augošos augus un putnus, jo taka līkumo caur melnalkšņu dumbrāju un pļavām, līdz nonāk līdz putnu vērošanas tornim.

logo

 Dabas centrs izveidots Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta „Dabas izglītības sekmēšana – efektīvs līdzeklis sabiedrības dabas apziņas veidošanai” jeb „Cilvēki un daba” ietvaros. Igaunijas-Latvijas-Krievijas Pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007-2013 finansiāli atbalsta kopīgus pārrobežu attīstības pasākumus, lai uzlabotu reģiona konkurētspēju, izmantojot tā potenciālu un izdevīgo atrašanās vietu krustcelēs starp ES un Krievijas Federāciju.

Programmas mājaslapa: www.estlatrus.eu

logo