attels

Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības projekta „Cilvēku un daba” ietvaros Ķemeru nacionālajā parkā notikusi jaunu dabas izglītības nodarbību testēšana un projektā tapušās filmas „Ieraugi to, ko citi neredz!” pirmizrāde.

 

Projektā „Cilvēki un daba”, uzlabojot dabas izglītības situāciju īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, viena no aktivitātēm ir topošo dabas izglītības centru darbības pilnveidošana. Tas nozīmē arī jaunu nodarbību izstrādi, taču, lai pārliecinātos, ka izstrādātās nodarbības ir apmeklētājiem piemērotas, nepieciešams tās testēt. Šopavasar pirmie „uz savas ādas” nodarbības izbaudīja Tukuma 2.pamatskolas skolēni. Jau martā, kad daba vēl nebija īsti modusies no ziemas miega, notika nodarbības telpās – ar prezentāciju par augu pielāgošanos un viktorīnu „Augu pasaule” iepazinās 1.-4.klašu skolēni (kopskaitā ap 240 bērnu), bet maijā aktīvākie – abu trešo klašu skolēni devās dabā, lai pētītu jūras piekrasti. Paši skolēni bija patiesi sajūsmināti gan par iespēju pabūt pie jūras, gan pētījumu rezultātiem. Kādam tas bija atrasts dzintara gabaliņš, citam – novērots putns vai kukainis.

 

Gluži atšķirīga izrādījās otra nodarbību testēšanas diena, kurā piedalījās cita mērķgrupa – ģimenes ar bērniem. Arī viņiem, protams, jūra bija saistoša kā atpūtas vieta, vienlaikus uzzinot daudz, ko jaunu par piekrastes dabu, bet daudz lielāku sajūsmu izraisīja pastaiga pa mitro mežu Ķemeros. Šeit pētījumos labprāt iesaistījās gan bērni, gan viņu vecāki, iepazīstot augu pielāgošanās procesus Vēršupītes dumbrājā.

 

Abas dienas pasākumu dalībniekiem bija iespēja noskatīties uz Meža mājas lielā ekrāna arī projektā nesen tapušo filmu „Ieraugi to, ko citi neredz!” par Ķemeru nacionālā parka dabas vērtībām, pievēršot uzmanību dabā saskatāmām lietām, kam ikdienas steigā paejam garām. Filmas skatīšanās allaž ir aizraujoša, īpaši, ja tajā redzamās tēmas cieši saistītas ar nodarbībās plānotajām aktivitātēm.

 

Nodarbību testēšana Ķemeru nacionālajā parkā turpināsies arī rudens pusē, kad dabā atkal būs vērojamas izmaiņas. Tikai šādā veidā, pārbaudot nodarbību satura atbilstību mērķgrupām, iespējams saprast, kas jāuzlabo vai jāpamaina, lai rezultāts būtu aizraujošs tiem, kas ikdienā apciemo dabas izglītības centru.

 

Projekts „Dabas izglītības sekmēšana – efektīvs līdzeklis sabiedrības dabas apziņas veidošanai” jeb „Cilvēki un daba” tiek īstenots Latvijas, Igaunijas un Krievijas Federācijas teritorijās, un tā galvenais mērķis ir sabiedrības vides apziņas celšana ilgtspējīgai un integrētai dabas aizsardzībai projekta darbības reģionā, kā arī projektā iesaistīto dabas aizsardzības institūciju kapacitātes pilnveidošana dabas izglītības jomā. Projekta ilgums ir 30 mēneši – līdz 2014.gada 30.septembrim. Projektu līdzfinansē Igaunijas-Latvijas-Krievijas Pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007-2013. Kopējais projekta finansējums ir 1 499 977 EUR jeb 1 054 190 LVL, no kuriem 90% – 1 349 979 EUR jeb 948 771 LVL ir Igaunijas-Latvijas-Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas līdzfinansējums.

 

Aija Pendere

Dabas aizsardzības pārvaldes

Dabas izglītības speciāliste – projekta reģionālā koordinatore

Foto: A.Pendere

Igaunijas-Latvijas-Krievijas Pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007-2013 finansiāli atbalsta kopīgus pārrobežu attīstības pasākumus, lai uzlabotu reģiona konkurētspēju, izmantojot tā potenciālu un izdevīgo atrašanās vietu krustcelēs starp ES un Krievijas Federāciju. Programmas mājaslapa: www.estlatrus.eu.