attels

Ar atvērto durvju dienu dabas izglītības centrā „Meža māja” noslēgušies mitrājiem veltītie pasākumi Ķemeru nacionālajā parkā un tā apkārtnē.

 

Februāris tradicionāli tiek dēvēts par mitrāju mēnesi, jo 2.februārī visā pasaulē atzīmē Starptautisko Mitrāju dienu. Dabas aizsardzības pārvaldes Pierīgas reģionālās administrācijas dabas izziņas aktivitātes šajā laikā arī ir saistītas tieši ar mitrājiem, to iemītniekiem un nozīmi dabas daudzveidības saglabāšanā.

 

Dabas izglītības centra (DIC) „Meža māja” un projekta „Hydroplan” pārstāvji janvārī un februārī viesojās Slampē ar vairākiem pasākumiem, kas bija veltīti mitrājiem. Slampes bibliotēkā janvārī bija apskatāma Dabas aizsardzības pārvaldes veidotā izstāde „Latvijas īpašās zivis” un saistībā ar šo izstādi bibliotēkā notika pasākums „Ko tu zini par zivīm?”. Pasākuma laikā bibliotēkas apmeklētāji varēja iesaistīties dažādās aktivitātēs par īpaši aizsargājamām un ierobežoti izmantojamām zivju sugām Latvijā, spēlēt vides izziņas spēles un uzzināt ko vairāk par aktualitātēm makšķerēšanas noteikumos, ar ko klātesošos iepazīstināja vides inspektors Jānis Brolišs.

 

Februāra sākumā Kultūras pilī Slampē notika mitrājiem veltīts pasākums, kurā piedalījās Zemgales vidusskolas 3. un 4.klases skolēni. Noklausījušies stāstu par mitrājiem, to nozīmi, kā arī par turpat netālu esošās Slampes upītes atjaunošanu, bērni varēja spēlēt vides izziņas spēles par mitrājiem, piedalīties konkursā un laimēt nelielas piemiņas balvas.

 

Mitrājiem veltītas aktivitātes notika arī Ķemeros. DIC „Meža māja” februāra sākumā papildus patstāvīgajai ekspozīcijai bija apskatāma Latvijas Dabas muzeja veidota izstāde „Latvijas bruņurupucis un tā svešzemju radinieki”. Lai apskatītu abas izstādes, kā arī piedalītos citās dabas izziņas aktivitātēs par mitrājiem, Meža mājā viesojās Ķemeru vidusskolas 2., 3. un 4.klases skolēni un viņu skolotājas.

 

Mitrāju mēneša aktivitātes noslēdzās 22.februārī ar atvērto durvju dienu DIC „Meža māja”, kas bija veltīta mitrāju un Ķemeru nacionālā parka iepazīšanai. Šajā dienā DIC apmeklētāji varēja darboties radošajās darbnīcās par mitrāju tēmu, noskatīties filmu par Ķemeru nacionālo parku, apskatīt izstādi par dabas vērtībām nacionālajā parkā un iepazīt DIC tuvumā esošās dabas vērtības ar „Dabas gudrību ceļveža” palīdzību.

 

Tuvojoties pavasarim, pasākumi DIC „Meža māja” notiks arī turpmāk – jau 22.martā notiks pavasara sagaidīšana ar Pasaules ūdens dienai veltītām aktivitātēm.

 

Dabas izglītības centrs „Meža māja” tapis projekta „Dabas izglītības sekmēšana – efektīvs līdzeklis sabiedrības dabas apziņas veidošanai” jeb „Cilvēki un daba” ietvaros, kas tiek īstenots Latvijas, Igaunijas un Krievijas Federācijas teritorijās, un tā galvenais mērķis ir sabiedrības vides apziņas celšana ilgtspējīgai un integrētai dabas aizsardzībai projekta darbības reģionā, kā arī projektā iesaistīto dabas aizsardzības institūciju kapacitātes pilnveidošana dabas izglītības jomā. Projekta ilgums ir 30 mēneši – līdz 2014.gada 30.septembrim. Projektu līdzfinansē Igaunijas-Latvijas-Krievijas Pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007-2013. Kopējais projekta finansējums ir 1 499 977 EUR, no kuriem 90% – 1 349 979 EUR ir Igaunijas-Latvijas-Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas līdzfinansējums.

 

Ilze Vanaga

Dabas aizsardzības pārvaldes

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Foto: I.Vanaga un A.Pendere

Igaunijas-Latvijas-Krievijas Pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007-2013 finansiāli atbalsta kopīgus pārrobežu attīstības pasākumus, lai uzlabotu reģiona konkurētspēju, izmantojot tā potenciālu un izdevīgo atrašanās vietu krustcelēs starp ES un Krievijas Federāciju. Programmas mājaslapa: www.estlatrus.eu.