taka

ATRAŠANĀS VIETA

Gaujas Nacionālajā parkā

Krimuldas, Siguldas un Līgatnes novads

GPS KOORDINĀTES

X: 472412, Y: 6312732 / Lat: 56.9573690, Lon: 23.5463773 (takas sākums)

APRAKSTS

Taka ved caur Gaujas senieleju ar devona smilšakmens atsegumiem, raksturīgo augu valsti un dzīvniekiem.

Krastos sastopami Latvijā lielākie nogāžu un gravu meži ar liepām, ozoliem, gobām un ošiem. Upes līkumos palienē aug baltalkšņu un vīksnu audzes. Uz koku stumbriem atrodams plaušķērpis.

Senieleja bagāta ar sausokņiem un kritalām, tāpēc Gaujas krastu mežos dzīvo visu Latvijā sastopamo dzeņu dzimtas sugu putni. Smilšainajās Gaujmalas pļavās un Gaujas vecupēs ir bagātīga bezmugurkaulnieku fauna. Upes krastos ir smilšakmens klintis ar čurkstes alām un zivju dzenīša ligzdām. Klinšu pakājē iztek avoti, kas uztur mikroklimatu ielejā. Gauja ir nozīmīga arī kā Latvijas lielākā lašupe.

Senatnē Gauja bija arī svarīgs ūdensceļš. Tās krastos ir gan indoeiropiešu – baltu, gan somugru – lībiešu pilskalni, apmetņu vietas un kapulauki. Gaujmalieši iekopa laukus un pļavas upes palienēs. Meži bija bagāti ar bišu kokiem, jo dravniecība bija viens no galvenajiem peļņas avotiem. Gar Gauju vijās senie tirgotāju un karaceļi, vēlāk tās krastos pacēlās iekarotāju pilis, muižas, viduslaiku pilsētas.

Gauja apvīta teikām, plostnieku stāstiem un leģendām. Mūsdienās tās krastos rodami robežakmeņi, zīmju akmeņi un plostnieku enkurkluči. Zinātkārs to visu iepazīs pārgājiena laikā. Ielejā jebkurā gadalaikā viss nerimtīgi mainās. Izjust plaukšanas prieku jābrauc agri pavasarī, bet iežu atsegumi viskrāšņākie ir rudens rotā.

Ērtības labad maršruts dalīts 2 posmos: Murjāņi-Sigulda un Sigulda-Līgatne.

APSKATEI

Murjāņi-Sigulda:

 • Gaujas līču dabiskie meži, vecupes un gravas
 • kokaudzētava „Zābaki”
 • Priežu senkapi
 • Lielais akmens
 • Kubeseles dabas taka
 • Velnalas klintis
 • Piķenes krauja
 • Siguldas pilsētas teritorija

Sigulda-Līgatne:

 • Gaujas līču dabiskie meži, vecupes un gravas
 • Elpju iezis
 • Launagiezis
Murjāņi - Sigulda - Līgatne

PĀRVIETOŠANĀS IESPĒJAS

150 Veclaicene - Apkārt Dēliņkalnam


 

VIDES PIEEJAMĪBA

Nav piemērots personām ar kustību traucējumiem.

LAIKS

Murjāņi-Sigulda: ~4,5 h (no Krimuldas baznīcas - ~2,5-3h).

Sigulda-Līgatne: ar velosipēdu ~4,5-5,5 h, ar kājām ~6-7,5 h.

VEIDS

līnijveida

GARUMS

Murjāņi-Sigulda: 36 km

 • Murjāņu tilts - Velnalas stāvlaukums Gaujas labajā krastā - 12 km,
 • Velnalas stāvlaukums Gaujas labajā krastā - Gūtmaņalas stāvlaukums - 16 km.

Sigulda-Līgatne:  20,5 km: 

 • no Siguldas pilsētas centrs - Vējupītes ieteka Gaujā -  3 km
 • Vējupītes ieteka Gaujā - atpūtas vieta pie Muižnieku mājām -  14,5 km
 • atpūtas vieta pie Muižnieku mājām -Līgatnes dabas taku stāvlaukums -  3 km

Velosipēdistiem sākumposmā no Siguldas centra ieteicams izmantot pilsētas ielas un ceļu uz „Raganu katlu”, tālāk taku līdz "Kalna Klaukām" (skat. karti).

TAKAS SHĒMA

MARĶĒJUMS

Maršruts ir marķēts un papildināts ar norādēm un informācijas stendiem.

PIEMĒROTĀKAIS LAIKS APMEKLĒJUMAM

Bezsniega periodā.

MAKSA

Bezmaksas

ATVĒRTA

Visu gadu

APVIDUS

Mežs, upe, upes krasts, vecupes, gravas, pļavas.

GRŪTĪBU PAKĀPE

1/5


 

Uzmanību slidens mitrā laikā


Lietainā laikā atsevišķas vietas ir grūti izejamas un izbraucamas ar velosipēdiem!
 

krauja

 
Bīstams nobrauciens velosipēdistiem ir posmā Sigulda-Līgatne pie "Kalna klauku" mājām! Lietojiet ķiveres un ievērojiet distanci!

SEGUMS

Pamatā: zemes taka. Posms, kas ved caur Vēršupītes dumbrāju, un citas mitrākās vietas klātas ar dēļu laipu. Dēļu laipas vidējais platums - 80 cm.

Uzmanību! Pavasarī un rudenī daļa takas var būt applūdusi. Lietus laikā dēļu laipas kļūst slidenas.

LABIEKĀRTOJUMS

Atpūtas vietas posmā Murjāņi-Sigulda:

 • pie Lojas upītes ietekas Gaujā
 • pie "Tilgaļiem"
 • pie „Zābakiem”
 • apmetne „Lielais akmens”

Atpūtas vietas posmā Sigulda-Līgatne:

 • apmetne „Bērzi”
 • atpūtas vieta pie Jaunmuižniekiem

NOKĻŪŠANA

Nokļūšana sākumpunktos (pie Murjāņu tilta, pie Krimuldas baznīcas vai Apmeklētāju centra pie Gūtmaņalas) visērtākā ir ar privāto autotransportu, taču ir iespējams izmantot sabiedrisko transportu (maršruta autobusu Sigulda - Ragana - Rīga).

Uzsākot maršrutu no Līgatnes pilsētas, privāto autotransportu iespējams novietot Līgatnes dabas taku autostāvlaukumā (skat. papildus informāciju sadaļā Līgatnes dabas takas).

Ar sabiedrisko transportu līdz Līgatnes dabas takām ir iespējams nokļūt daļēji - sabiedriskais transports (vilciens un autobuss) kursē tikai līdz Augšlīgatnei. Ceļu līdz Līgatnei un tālāk Līgatnes dabas takām jāveic ar velosipēdu, jo vietēja līmeņa sabiedriskais autobuss nelabrāt pārvedā vairāk par vienu velosipēdu.

No galapunkta Līgatnes dabas taku autostāvlaukumā iespējams turpināt ceļu cauri Līgatnes pilsētai tālāk pa asfaltētu ceļu uz Augšlīgatni (ilgstošs, samērā nogurdinošs brauciens augšup), no kurienes iespējams ar vilcienu nokļūt līdz Siguldai. Kā alternatīva ir iespēja nogriezties no asfaltētā ceļa Augšlīgatnes virzienā pa kreisi (drīz pēc Līgatnes pilsētas robežzīmes) un pa grants ceļu caur Vildogu un Nurmižiem nokļūt atpakaļ Siguldā. Arī šajā posmā ir vairāki posmi ar nobraucieniem un kāpumiem.

UZTURĒŠANĀS NOTEIKUMI

taka


 

CITA NODERĪGA INFO

APSAIMNIEKOTĀJS

Dabas aizsardzības pārvaldes Vidzemes reģionālo administrācija

UZMANĪBU!

Atsevišķas ziņas laika gaitā var būt izmanījušās. Ja esat konstatējuši informācijas neatbilstību vai infrastruktūras bojājumus, lūgums, sazināties ar apsaimniekotāju.

Atklāj Latviju no jauna