attels

 Noslēdzies Dabas aizsardzības pārvaldes Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta „Cilvēki un daba” ietvaros izsludinātais radošo darbu konkurss skolēniem. No dalībnieku vidus izvēlēti Latvijas pārstāvji dalībai starptautiskā vides izziņas nometnē Igaunijā un labākie darbi nominēti dalībai Igaunijas, Latvijas un Krievijas jauniešu radošo darbu izstādē Pleskavā.

 

Konkursa mērķis bija starptautiskās sadarbības veicināšana starp Igaunijas, Latvijas un Krievijas skolēniem vides izglītības un apkārtējās vides izpētes jomā. Jaunieši vecumā no 14 – 17 gadiem varēja iesniegt fotogrāfiju, bukletu vai plakātu par kādu īpaši aizsargājamo dabas teritoriju Latvijā vai arī aktuālu ar dabu saistītu tēmu. Kopumā tika saņemti 44 darbi, lielākā daļa no tiem kategorijā „Fotogrāfija”. Izvērtējot iesniegtos darbus, konkursa komisija izstādei Pleskavā nominēja 10 fotogrāfijas un plakātus, kā arī 8 bukletus.

 

Radošo darbu konkursa darbi, kas izvēlēti izstādei Pleskavā >>>

Visi šo darbu autori saņems atzinības rakstus no izstādes organizatoriem un vides izzināšanai noderīgas balvas no Dabas aizsardzības pārvaldes. Veicināšanas balva tiks piešķirta Sandrai Šilovai un Jūlijai Ivanovskai par bukletu, kas veltīts projektam un tā teritorijā esošajām dabas vērtībām. 

 

Piedaloties konkursā, jauniešiem bija iespēja tikt izvirzītiem dalībai vides izziņas nometnē Igaunijā, kas notiks no 2014. gada 16. - 20. jūnijam. No izstādei izvēlēto darbu autoru vidus, izvērtējot arī iesūtītās motivācijas vēstules, tika izvirzīti 10 jaunieši, kas pārstāvēs Latviju starptautiskajā nometnē.

 

Radošo darbu autori, kas piedalīsies vides izziņas nometnē >>>

 

Projekts „Dabas izglītības sekmēšana – efektīvs līdzeklis sabiedrības dabas apziņas veidošanai” jeb „Cilvēki un daba” tiek īstenots Latvijas, Igaunijas un Krievijas Federācijas teritorijās, un tā galvenais mērķis ir sabiedrības vides apziņas celšana ilgtspējīgai un integrētai dabas aizsardzībai projekta darbības reģionā, kā arī projektā iesaistīto dabas aizsardzības institūciju kapacitātes pilnveidošana dabas izglītības jomā. Projekta ilgums ir 30 mēneši – līdz 2014.gada 30.septembrim. Projektu līdzfinansē Igaunijas-Latvijas-Krievijas Pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007-2013. Kopējais projekta finansējums ir 1 499 977 EUR no kuriem 90% – 1 349 979 EUR ir Igaunijas-Latvijas-Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas līdzfinansējums.

 

Ilze Vanaga

Dabas aizsardzības pārvaldes

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Foto: A.Pendere

 

Igaunijas-Latvijas-Krievijas Pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007-2013 finansiāli atbalsta kopīgus pārrobežu attīstības pasākumus, lai uzlabotu reģiona konkurētspēju, izmantojot tā potenciālu un izdevīgo atrašanās vietu krustcelēs starp ES un Krievijas Federāciju. Programmas mājaslapa: www.estlatrus.eu.