attels

No 16.–20.jūnijam Igaunijas–Latvijas–Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta „Cilvēki un daba” ietvaros Igaunijā, Rogosi muižā notika starptautiska dabas izziņas nometne. Tajā piedalījās jaunieši no Igaunijas, Latvijas un Krievijas.

 

Šoreiz nometni organizēja Igaunijas partneri - Tartu vides izglītības centrs (Tartu Environmental Education Centre) un Peipusa Pārrobežu sadarbības centrs (Peipsi Center of Transboundary Cooperation). Galvenais mērķis bija iepazīt Igaunijas dabas vērtības, kā arī veidot labāku sapratni par cilvēka un dabas mijiedarbību. Visas nedēļas garumā jaunieši piedalījās dažādās dabas vērtību izziņas nodarbībās, pētīja vietējās kultūrvēstures tradīcijas, darbojās radošajās darbnīcās un sportiskās aktivitātēs. Bija gan komandas veidošanas spēles, kultūras vakars, kur katras valsts komanda prezentēja savas tautas tradīcijas, nakts orientēšanās, pārgājieni pa dabas takām, vietējās fermas apmeklējums un vēl daudz citu interesantu aktivitāšu. Dalība nometnē jauniešiem bija arī laba iespēja uzlabot savas angļu valodas zināšanas, iepazīt cilvēkus un atrast jaunus draugus.

 

Nometnes dalībnieki tika izvēlēti radošo darbu konkursa ietvaros. No katras valsts nometnē piedalījās 10 labāko darbu autori, kas bija veidojuši fotogrāfijas, bukletus vai plakātus par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām Igaunijā, Latvijā un Krievijā. Dalībniekiem bija iespēja prezentēt savu veikumu, pastāstot par tā veidošanas ideju un vēstījumu sabiedrībai. Septembrī Pleskavā tiks atklāta radošo darbu izstāde.

 

Projekts „Dabas izglītības sekmēšana – efektīvs līdzeklis sabiedrības dabas apziņas veidošanai” jeb „Cilvēki un daba” tiek īstenots Latvijas, Igaunijas un Krievijas Federācijas teritorijās, un tā galvenais mērķis ir sabiedrības vides apziņas celšana ilgtspējīgai un integrētai dabas aizsardzībai projekta darbības reģionā, kā arī projektā iesaistīto dabas aizsardzības institūciju kapacitātes pilnveidošana dabas izglītības jomā. Projekta ilgums ir 30 mēneši – līdz 2014.gada 30.septembrim. Projektu līdzfinansē Igaunijas-Latvijas-Krievijas Pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007-2013. Kopējais projekta finansējums ir 1 499 977 EUR no kuriem 90% – 1 349 979 EUR ir Igaunijas-Latvijas-Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas līdzfinansējums.    

 

Ilze Vanaga

Projekta "Cilvēki un daba"

sabiedrisko attiecību speciāliste

Foto: I.Vanaga un K.Sogel

 Igaunijas-Latvijas-Krievijas Pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007-2013 finansiāli atbalsta kopīgus pārrobežu attīstības pasākumus, lai uzlabotu reģiona konkurētspēju, izmantojot tā potenciālu un izdevīgo atrašanās vietu krustcelēs starp ES un Krievijas Federāciju. Programmas mājaslapa: www.estlatrus.eu.