Noteikti konkursa „Ko es daru dabas labā” uzvarētāji, kas iegūst iespēju piedalīties dabas izpētes nometnē Burtnieku novadā, kas norisināsies laika posmā no 2. līdz 6. jūlijam. Dalība nometnē ir bez maksas.

Konkursa uzvarētāji, kas pieteikti dalībai nometnē ir:
Elīna Niedra, Annija Kaņepēja, Madara Cīrule, Sabīne Sanita Siljāne, Ričards Sleņģis, Matīss Bušs, Kārlis Vanags, Mārtiņš Zemlītis, Kora Mačulāne, Eduards Rudzītis, Artūrs Lielbārdis, Edijs Dzalbs, Una Zvejniece, Kārlis Vilhelms Vēbers, Jānis Bērziņš, Ansis Ābele, Anna Evelīna Krišjāne, Kārlis Baumanis, Gustavs Indrevics, Līga Āboliņa.

 

Noteikti arī konkursa uzvarētāji, kas iegūst iespēju piedalīties starptautiskā dabas izpētes nometnē Krievijā, Pleskavas apgabalā.

 

Konkursa uzvarētāji, kas pieteikti dalībai šajā nometnē ir:

Justīne Širina, Sarmīte Gaidule, Kaspars Jurkāns, Annija Strode, Ilva Zvejniece, Linda Andrušaite, Jānis Kalniņš, Guntis Kalniņš, Dairis Kļaviņš, Gatis Dzērve.

Jau iepriekš ziņots, ka Dabas aizsardzības pārvalde sadarbībā ar Pleskavas reģionālo centru apdāvinātu bērnu un jauniešu attīstībai rīkoja konkursu dalībai starptautiskā jauniešu dabas iepazīšanas nometnē. Starptautiskā nometne notiks no 23. līdz 29. jūlijam Krievijā, Pleskavas apgabalā. Nometnē darbosies jaunieši no Latvijas, Igaunijas un Krievijas. Dalība nometnē ir bez maksas, tās dalībniekiem tiks nodrošināts transports uz un no nometnes norises vietas, kā arī ēdināšana, izmitināšana, vīzas izdevumu un ceļojuma apdrošināšanas segšana.

Abi konkursi tika rīkoti Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013. gadam Eiropas Kaimiņattiecību un partnerības instrumenta projekta „Dabas izglītības sekmēšana – efektīvs līdzeklis sabiedrības dabas apziņas veidošanai” ietvaros.

 

Dabas aizsardzības pārvaldes
Dabas izglītības centra speciāliste
Baiba Līviņa

Igaunijas-Latvijas-Krievijas Pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007-2013 finansiāli atbalsta kopīgus pārrobežu attīstības pasākumus, lai uzlabotu reģiona konkurētspēju, izmantojot tā potenciālu un izdevīgo atrašanās vietu krustcelēs starp ES un Krievijas Federāciju. Programmas mājaslapa: www.estlatrus.eu.