Datums 21. janvāris, 2022
Laiks10.00–12.00
Vieta ZOOM platforma

Jautājumu gadījumā sazināties:

Dabas liegums Grebļukalns. Foto: Elīna tripāne. DAP
Dabas liegums Grebļukalns. Foto: Elīna tripāne. DAP

Uzraudzības grupas noslēdzošajā sanāksmē plānots apspriest sabiedriskās apspriešanas rezultātus, veiktos plāna precizējumus. Plāna izstrādātājs iepazīstinās ar saņemto pašvaldības atzinumu. Uzraudzības grupas pārstāvjiem jāapstiprina, ka plāns izstrādāts ievērojot 2007.gada 9.novembra MK noteikumu Nr.686 “Noteikumi par īpaši aizsargājamās dabas teritorijas dabas aizsardzības plāna saturu un izstrādes kārtību” prasības.

 

Dabas plāna izstrāde tiek finansēta projekta „Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā” ietvaros, kas tiek īstenots ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda un Latvijas valsts atbalstu.