Datums 17. maijs, 2024
Laiks13.00–16.00
Vieta ZOOM platforma
Dabas liegums KLAUCĀNU un PRIEKULĀNU EZERI. Foto: Juris Soms
Dabas liegums KLAUCĀNU un PRIEKULĀNU EZERI. Foto: Juris Soms

Dienas kārtībā: Sanāksmes laikā plānots izskatīt dabas aizsardzības plāna izstrādātājiem iesniegtos priekšlikumus, lauka izpētes sezonā ieplānotos darbus un citus aktuālos jautājumus.
Dalība: Konsultatīvās grupas sanāksmes sēdes ir atklātas un tajās ir aicināti piedalīties ne tikai konsultatīvās grupas locekļi un dabas aizsardzības plāna izstrādātāji, bet arī citi interesenti.
Sanāksmei interesenti var pieslēgties attālināti.

Vieta: tiešsaistē, platformā Zoom