Datums 28. septembris, 2023
Laiks18.00–20.00
Vieta Liepājas valstspilsētas pašvaldības administrācija, lielā zāle, Rožu iela 6, Liepāja
Liepājas ezers
Dabas liegums LIEPĀJAS EZERS. Foto Kristaps Vilks

Dabas aizsardzības plāna izstrāde tiek veikta Liepājas valstspilsētas pašvaldības īstenotā Latvijas vides aizsardzības fonda projekta “Dabas aizsardzības plāna izstrāde dabas liegumam “Liepājas ezers” (projekta Nr.1-08/45/2023) īstenoto aktivitāšu ietvaros.

Plānu Liepājas valstspilsētas pašvaldības uzdevumā izstrādā Daugavpils Universitāte, adrese: Vienības ielā 13, Daugavpils, LV-5400, www.du.lv.

Izteikt viedokli un sniegt priekšlikumus par turpmāko dabas lieguma attīstības vīziju aicinām piedaloties sanāksmē vai rakstiski līdz 2023. gada 6. oktobrim, adresējot tos plāna izstrādes vadītājam Uldim Valainim - uldis.valainis@du.lv, +371 26 113 065.

SANĀKSMES PROGRAMMA

18.00-18.05 Sanāksmes atklāšana. Daugavpils Universitātes pārstāvis.

18.05-18.20 Kas ir dabas aizsardzības plāns, tā nepieciešamība. Dabas aizsardzības pārvaldes pārstāvis.

18.20-18.35 Par dabas lieguma “Liepājas ezers” esošo stāvokli un problemātiku. Dabas aizsardzības pārvaldes pārstāvis.

18.35-19.00 Dabas aizsardzības plāna izstrāde dabas liegumam “Liepājas ezers”. Daugavpils Universitātes pārstāvis.

19.00-20.00 Diskusija par ierosinājumiem, iedzīvotāju vēlmēm un teritorijas apsaimniekošanas iespējām nākotnē.