Datums 11. februāris, 2021
Laiks13.00–16.00
Vieta ZOOM platforma

Dalībai sanāksmē iespējams reģistrēties līdz 10. februāra plkst. 17.00. vietnē https://zoom.us/meeting/register/tJYudeuurzgpGdX7mnxUQhBwSTSVGDOPhQYu.

Sanāksmei iespējams reģistrēties arī caur saiti, kas pieejama mūsu mājas lapā www.enviro.lv , kur publicēts paziņojums par Lubāna mitrāja uzraudzības grupas sanāksmi.

Ja nepieciešams atbalsts reģistrācijai – lūgums sazināties ar kolēģi Mārtiņu Grosbahu tel. +371 25641455, martins@enviro.lv.

Sanāksmes dienā - 11. februārī, uz Jūsu norādīto e-pastu Jums tiks nosūtīta ZOOM videokonferences piekļuves saite.

Uzraudzības grupas sanāksmē plāna izstrādātāji informēs par paveikto un par turpmāk plānotajiem darbiem. Sanāksmes dalībniekiem būs iespēja uzdot jautājumus.

Pēc sanāksmes būs publiski pieejams sanāksmes audiofails un desmit dienu laikā, tiks sagatavots sanāksmes protokols. Uzraudzības grupas sanāksmē piedalīsies gan uzraudzības grupas dalībnieki, gan arī citi interesenti, kas  vēlas sekot līdz dabas aizsardzības plāna izstrādei.

Dabas aizsardzības plāna izstrādi Lubāna mitrājam no 2020. gada jūlija veic SIA "Enviroprojekts". Dabas aizsardzības plāna izstrādes pasūtītājs ir Dabas aizsardzības pārvalde. Dabas plāna izstrāde tiek veikta Dabas skaitīšanas, jeb projekta „Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā” ietvaros, kas tiek īstenots ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda un Latvijas valsts atbalstu.
 

Līga Blanka, Dabas aizsardzības plāna Projekta vadītāja
+371 29262049