Datums 30. janvāris, 2023
Laiks17.00
Vieta Gulbenes novada pašvaldība, Ābeļu iela 2, Gulbene
Dabas liegums Lubāna mitrājs
Dabas liegums LUBNĀNA MITRĀJS. Lubāna ezers. Foto: Aleksandrs Lebeds

No 2023. gada 9. janvāra līdz 8. februārim notiks īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, Natura 2000 teritorijas, dabas lieguma “Lubāna mitrājs” dabas aizsardzības plāna 2023.-2035. gadam sabiedriskā apspriešana.

Dabas liegums “Lubāna mitrājs” atrodas Madonas novada Barkavas, Ošupes un Indānu pagastu, Gulbenes novada Daukstes un Stradu pagastu, Balvu novada Rugāju, Lazdukalna un Bērzpils pagastu, Rēzeknes novada Gaigalavas, Nagļu un Dekšāres pagastu, kā arī Varakļānu novada Varakļānu pagasta teritorijā.

No 2023. gada 9.janvāra ar plānu iespējams iepazīties elektroniski www.enviro.lv un ar tā drukātu versiju un saistītajiem dokumentiem interesentiem individuāli būs iespējams iepazīties sabiedriskās apspriešanas sanāksmju vietās.

Izteikt viedokli un sniegt priekšlikumus par plānu aicinām sanāksmēs vai rakstiski līdz 2023. gada 8. februārim, adresējot tos plāna izstrādātājam SIA “Enviroprojekts” (Mazā Nometņu iela 31, Rīga, LV-1002, vai info@enviro.lv, lubans@enviro.lv).

 

Dabas aizsardzības plāna izstrādes pasūtītājs ir Dabas aizsardzības pārvalde.
Dabas plāna izstrāde tiek veikta Dabas skaitīšanas, jeb projekta „Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā” ietvaros, kas tiek īstenots ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda un Latvijas valsts atbalstu.
Dabas aizsardzības plāna izstrādi Dabas liegumam Lubāna mitrājs no 2020. gada jūlija veic SIA “Enviroprojekts”.