Datums 7. marts, 2024
Laiks17.30–20.00
Vieta Rucavas kultūras nams, Rucavas novada domes ēkā, pirmais stāvs, 6. kabinets, "Pagastmāja", Rucava, Rucavas pagasts, Rucavas novads
Pape - Teritorija

Dabas aizsardzības plāns tiek izstrādāts nākamajam 12 gadu periodam, un tā uzdevums ir saskaņot dabas aizsardzības, dabas resursu izmantošanas, reģiona attīstības un iedzīvotāju intereses, lai tiktu saglabātas teritorijas dabas vērtības.

Sanāksmes laikā visi interesenti tiks informēti par īpaši aizsargājamās dabas teritorijas dabas vērtībām, to saglabāšanas mērķiem un uzdevumiem, dabas aizsardzības plāna izstrādes procesu, termiņiem, iesaistītajiem ekspertiem, plānotajiem pētījumiem un iespējām piedalīties dabas aizsardzības plāna izstrādē. Sanāksmes dalībniekiem būs iespēja izteikt savu viedokli un sniegt savus priekšlikumus dabas parka attīstībai.

QR kods dabas aizsardzības plāna sanāksmei

Sanāksmei tiks nodrošināta iespēja pieslēgties arī attālināti ZOOM platformā. Lai pieslēgtos sanāksmei, izmantojiet QR kodu.

Plāna izstrāde tiek nodrošināta Eiropas Savienības LIFE programmas Integrētā projekta “Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešana laba virszemes ūdens stāvokļa sasniegšanai” (LIFE18IPE/LV/000014) un Latvijas vides aizsardzības fonda finansētā projekta “Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas dabas parks “Pape” dabas aizsardzības plāna izstrāde” (1-08/53/2023) ietvaros. Plāna izstrādi veic nodibinājums ‘’Eko forums’’ sadarbībā ar Daugavpils universitāti.

Dabas aizsardzības plāna izstrādi vada Latvijas universitātes pētniece Māra Pakalne (Dr. biol.).

Vairāk informācijas – nodibinājuma “Eko Forums” informācijas tālr. 25600259 vai e-pastā: ekoforums.komunikacija@gmail.com

Izteikt viedokli un sniegt priekšlikumus par turpmāko dabas parka attīstības vīziju aicinām,

  • piedaloties sanāksmē,
  • vai rakstiski līdz 2025. gada 30. aprīlim, adresējot tos plāna izstrādes izpildītājam: nodibinājuma “Eko Forums” informācijas tālr. 25600259 vai e-pastā: ekoforums.komunikacija@gmail.com