Datums 30. septembris, 2021
Laiks10.00
Vieta tiešsaistes (attālināta)

Pieteikties pasākumam līdz
29.09.2021.
plkst. 16.00

Gaujas Nacionālais parks. Balonu pļava

Reģistrētajiem dalībniekiem tiks nosūtīta saite uz tiešsaistes sanāksmi .

Sanāksmes laikā plāna izstrādātāji informēs par paveikto un par turpmāk plānotajiem darbiem. Sanāksmes dalībniekiem būs iespēja uzdot jautājumus.

Pēc sanāksmes dalībniekiem būs pieejams sanāksmes ieraksts un, kā to paredz likumdošana, desmit dienu laikā, tiks sagatavots sanāksmes protokols.

Dabas aizsardzības plānu Gaujas Nacionālajam parkam no 2019. gada septembra izstrādā SIA Estonian, Latvian& Lithuanian Environment. GNP Dabas aizsardzības plāna pasūtītājs ir Dabas aizsardzības pārvalde. 

Dabas plāna izstrāde tiek finansēta projekta „Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā” ietvaros, kas tiek īstenots ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda un Latvijas valsts atbalstu.