Datums 15. augusts, 2022
Laiks11.00–14.00
Vieta Raiskuma pagasta tautas nams, Auciemmuiža, Auciems, Raiskuma pag., Cēsu nov.
Gaujas Nacionālais parks. Gauja pie Siguldas. Foto Jānis Zilvers.
Gaujas Nacionālais parks. Gauja pie Siguldas. Foto Jānis Zilvers.

Sanāksmes laikā plāna izstrādātāji informēs par veiktajām izmaiņām funkcionālā zonējuma un individuālo aizsardzības un izmantošanas noteikumu priekšlikumā, kā arī sniegs informāciju par turpmāko plāna izstrādes gaitu.

 

 

Dabas aizsardzības plānu Gaujas Nacionālajam parkam no 2019. gada septembra izstrādā SIA Estonian, Latvian& Lithuanian Environment. GNP Dabas aizsardzības plāna pasūtītājs ir Dabas aizsardzības pārvalde.

Dabas plāna izstrāde tiek finansēta projekta „Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā” ietvaros, kas tiek īstenots ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda un Latvijas valsts atbalstu.