attels

No 10.- 11. jūnijam Ķemeru nacionālajā parkā notika Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta „Cilvēki un daba” pēdējā parteru un uzraudzības grupas tikšanās.

 

Dabas aizsardzības pārvalde Ķemeru nacionālajā parkā uzņēma projekta „Cilvēki un daba” partnerus no Latvijas, Igaunijas un Krievijas, lai kopīgi pārspriestu projektā paveiktos darbus, diskutētu par vēl darāmo, kā arī pārrunātu iespējamo sadarbību nākotnē, jo šis projekts pamazām tuvojas noslēgumam.

 

Uzraudzības grupas sanāksmē projekta vadītāji stāstīja par paveikto un demonstrēja dažādus dabas izglītības materiālus, kas tapuši projekta ietvaros. Projekta uzraudzības grupu veido pārstāvji no visām trim valstīm, un tās galvenais uzdevums ir sekot projekta ieviešanas gaitai, kā arī ieteikt risinājumus tā veiksmīgai realizēšanai un pēctecībai. Uzraudzības grupas pārstāvji pauda gandarījumu par veiksmīgo projekta norisi un lielo ieguldījumu dabas izglītības jomas attīstībā Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programma teritorijā.

 

Tikšanās noslēgumā gan projekta partneri, gan uzraudzības grupas pārstāvji vienojās par turpmāku sadarbību citos līdzīgos projektos un diskusiju laikā jau radās pirmās idejas, kas būtu veltītas dabas izglītības attīstībai un ilgtspējīgai resursu izmantošanai. Gan projekta partneriem, gan uzraudzības grupas pārstāvjiem bija iespēja piedalīties dabas izziņas nodarbībā par jūras piekrastes izpēti, kas tapusi projekta ietvaros.

 

Projekts „Dabas izglītības sekmēšana – efektīvs līdzeklis sabiedrības dabas apziņas veidošanai” jeb „Cilvēki un daba” tiek īstenots Latvijas, Igaunijas un Krievijas Federācijas teritorijās, un tā galvenais mērķis ir sabiedrības vides apziņas celšana ilgtspējīgai un integrētai dabas aizsardzībai projekta darbības reģionā, kā arī projektā iesaistīto dabas aizsardzības institūciju kapacitātes pilnveidošana dabas izglītības jomā. Projekta ilgums ir 30 mēneši – līdz 2014.gada 30.septembrim. Projektu līdzfinansē Igaunijas-Latvijas-Krievijas Pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007-2013. Kopējais projekta finansējums ir 1 499 977 EUR no kuriem 90% – 1 349 979 EUR ir Igaunijas-Latvijas-Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas līdzfinansējums.

 

Ilze Vanaga

Dabas aizsardzības pārvaldes

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Foto: I.Vanaga

Igaunijas-Latvijas-Krievijas Pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007-2013 finansiāli atbalsta kopīgus pārrobežu attīstības pasākumus, lai uzlabotu reģiona konkurētspēju, izmantojot tā potenciālu un izdevīgo atrašanās vietu krustcelēs starp ES un Krievijas Federāciju. Programmas mājaslapa: www.estlatrus.eu.