attels

Jūlija sākumā pie Burtnieku ezera norisinājās Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta „Dabas izglītības sekmēšana – efektīvs līdzeklis sabiedrības dabas apziņas veidošanai” dabas izpētes nometne jauniešiem vecumā no 10 līdz 13 gadiem.

Lai veicinātu jauniešu interesi par dabu un padziļinātu viņu zināšanas par dabas aizsardzību, iepriekš tika organizēts konkurss„Ko es daru dabas labā” un tā dalībnieki ieguva iespēju piedalīties dabas izpētes nometnē. 

Nometne, piecu dienu garumā, norisinājās ļoti skaistā un dabas vērtībām bagātā vietā – viesu namā „Saulītes”, Matīšu pagastā, Burtnieku ezera krastā.

 

Nometnē dalībnieki varēja iepazīties ar dažādiem apkārtnē esošiem biotopiem un dabas objektiem. Nodarbību vadītāji jauniešiem mācīja par pļavām, mežiem, dīķī esošiem ūdens dzīvnieciņiem, augiem, ezera zivīm, dzīvniekiem un medībām, dižkokiem un alejām, kā arī par izdzīvošanu dabā un tam nepieciešamajām zināšanām un prasmēm. Jaunieši ieguva zināšanas arī par atkritumu apsaimniekošanu un lietu otrreizēju izmantošanu.

Liels bija jauniešu prieks par pašu sameistarotām makšķerēm un noķertajām zivīm. Nodarbību laikā tika uzmērīta īpaši aizsargājamā lapegļu aleja un nometnes dalībnieki, ieguvuši jaunas prasmes, varēs paši uzmērīt alejas arī savu dzīvesvietu tuvumā. No apkārtējās pļavās savāktajiem ziediem bērni mācījās pīt vainagus un no apkārtnē augošo koku zariem siet slotiņas pirtij. Radošajās darbnīcās jaunieši pagatavoja dažādus darbiņus, kas bija saistīti ar nometnes nodarbību tēmām.

 

Netrūka arī interesantas brīvā laika aktivitātes. Jaunieši peldējās, spēlēja bumbu un paši izveidoja talantu šova pasākumu, kurā tika rādīti dažādi priekšnesumi, kas iepriecināja gan nometnes dalībniekus, gan nodarbību vadītājus.

 

Gan nometnes dalībnieki, gan nodarbību vadītāji no nometnes aizbrauca ar vērtīgi pavadīta laika apziņu. Jaunieši savās atsauksmēs minēja, ka  ieguvuši daudz jaunu zināšanu par dabas tēmām un arī jaunus draugus un domubiedrus.

 

Šī bija pirmā no projekta nometnēm. Jau jūlija beigās uz līdzīga rakstura nometni Krievijā, Pleskavas apgabalā dosies 10 jaunieši no Latvijas, kuri šo iespēju nopelnīja

piedaloties konkursā. Nometnē Sebežas nacionālajā parkā (Pleskavas apgabals) piedalīsies arī 10 jaunieši no Krievijas un 10 jaunieši no Igaunijas.

 

 

Baiba Līviņa

Dabas izglītības speciāliste – projekta reģionālā vadītāja

 Foto: Anda Andrušaite, Valda Indrēvica

 Igaunijas-Latvijas-Krievijas Pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007-2013 finansiāli atbalsta kopīgus pārrobežu attīstības pasākumus, lai uzlabotu reģiona konkurētspēju, izmantojot tā potenciālu un izdevīgo atrašanās vietu krustcelēs starp ES un Krievijas Federāciju. Programmas mājaslapa: www.estlatrus.eu.