Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
-
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Klātienē

Pārvietošanās atļaujai pa Slīteres Nacionālā parka teritorijas krasta kāpu aizsargjoslu un pludmali zvejas vajadzībām.

Kurzemes reģionālā administrācija Administratīvā daļa

kurzeme [at] daba.gov.lv
Šlīteres mežniecība, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV-3270

Saņemt pakalpojumu