No 2012. gada 30. maija līdz 15. jūnijam tiek organizēts konkurss „Ko es daru dabas labā „ lai veicinātu bērnu un jauniešu interesi un padziļinātu viņu zināšanas par dabu, tās vērtībām un dabas aizsardzību.

 

Konkursā aicinām piedalīties 11- 13 gadus vecus jauniešus no Vidzemes novadiem. Interesantāko darbu autori (20 dalībnieki) no 2.- 6. jūlijam bez maksas varēs piedalīties dabas iepazīšanas nometnē.

 

Konkursa uzdevumi:

  1. Uzrakstīt pārspriedumu ( līdz A4 lapa) par tēmu „Ko es daru dabas labā”, tam var pievienot vienu A4 lapu vizuālo materiālu.
  2. Uzrakstīt īsu motivācijas vēstuli, kādēļ vēlies piedalīties dabas nometnē (obligāti jābūt pievienotai kontakta informācijai - vārds; uzvārds; vecums, kurā klasē iesi rudenī, adrese, savu un kāda no vecāku telefona numuru, kā arī  jāatzīmē, vai vecāki piekrīt iespējamajai dalībai nometnē.).

Darbus jāiesūta uz e-pastu baiba.livina@daba.gov.lv vai jāiesniedz personīgi līdz š.g. 15. jūnijam, ar norādi KONKURSAM „Ko es daru dabas labā”, Baibai Līviņai; vienā no DAP Vidzemes reģionālās administrācijas birojiem:

  • Dabas aizsardzības pārvaldē, Siguldā, Baznīcas ielā 7, LV-2150.
  • Kārļukalna birojā „Kārļukalns”, Drabešu pagasts, Amatas novads, LV-4101
  • Salacgrīvas birojā ,Rīgas iela 10a, Salacgrīva, LV-4033

 Ja vēstule tiek sūtīta pa pastu – pasta zīmogs – 15. jūnijs.

 

Darbus vērtēs pēc to atbilstības tematam un oriģinalitātes, paustās attieksmes un aprakstītas rīcības, kā arī tiks vērtēta motivācija dalībai nometnē. Nepieciešamības gadījumā tiks ņemta vērā pieteikumu iesūtīšanas secība (laiks).

 

Iesūtīto darbu izvērtēšana notiks līdz 20. jūnijam. Pēc tam informācija par konkursa rezultātiem tiks paziņota uzvarētājiem, kā arī ievietota Dabas aizsardzības pārvaldes mājas lapā - http://www.daba.gov.lv/public/lat/projekti/est_lat_rus/
 

Jautājumu un papildus informācijas gadījumā rakstīt uz e-pastu baiba.livina@daba.gov.lv vai zvanīt uz telefona numuru +371 29433353

 

Dabas aizsardzības pārvaldes
Dabas izglītības centra speciāliste
Baiba Līviņa

Igaunijas-Latvijas-Krievijas Pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007-2013 finansiāli atbalsta kopīgus pārrobežu attīstības pasākumus, lai uzlabotu reģiona konkurētspēju, izmantojot tā potenciālu un izdevīgo atrašanās vietu krustcelēs starp ES un Krievijas Federāciju. Programmas mājaslapa: www.estlatrus.eu