attels

Dabas aizsardzības pārvalde 30. jūlijā rīkoja Bioloģiskās daudzveidības dienai veltītu pasākumu - pirmo Rāznas nacionālā parka tauriņu nakti. Par tā norises vietu tika izvēlēta atpūtas bāzes „Jaunais dinamietis” apkārtne Rāznas ezera krastā. Pirmā pasākuma daļa bija veltīta augiem, otrā - naktstauriņiem.

 

R.Indriķe un I.Broliša stāstīja gan par pļavā augošiem augiem, gan ezerā sastopamiem ūdens augiem, kā arī par augu pielāgošanos augšanai dažādos apstākļos un pļavu apsaimniekošanas nepieciešamību. Liels bija bērnu pārsteigums, uzzinot, ka arī koks ir augs. Lai labāk izprastu ūdens un cukuru pārvietošanos tajā, bērni iesaistījās aktivitātēs „Koka sula” un „Ūdens pārvietošanās no koka saknēm uz tā sastāvdaļām”. Pirmās daļas noslēgumā dalībnieki cienājās ar uz ugunskura vārītu zāļu tēju.

Gaidot tumsas iestāšanos un naktstauriņu sarosīšanos, dalībnieki uzzināja ko vairāk par vēl vienu nakts iemītnieku sikspārni. Bērni un pieaugušie, viņu vidū vairākas ģimenes ar bērniem un vides nometnes ”Rāznas ezera bagātības" dalībnieki, ar lielu interesi iesaistījās radošās aktivitātēs. Kopā ar dabas izglītības speciālisti Regīnu Indriķi (Ķirzaciņas Hugo tēlā) viņi veidoja sikspārņu maskas, piespraudītes un zīmēja sikspārņus.

Jūlija naktis ir visai piemērots laiks tauriņu vērošanai, tik tumsa ir jāsagaida. Pēc plkst. 22.00 visi pulcējās pie izgaismota ekrāna, lai klausītos entomologa Gunta Akmentiņa stāstā par naktstauriņu dzīvesveidu un iepazītu uz gaismu salidojušos tauriņus. Daži apmeklētāji neparastos naktstauriņus un kukaiņus aizrautīgi vēroja part vēl pēc pusnakts. Rāznas ezera apkaimē novērotas teju 100 dažādas tauriņu sugas un vairākas kukaiņu sugas, kas apliecina sugu daudzveidību dabā. 

Mazpazīstamos nakts lidoņus pie izgaismotā ekrāna kukaiņu naktī vēroja vairāk par 50 cilvēkiem. Viņi atzinīgi novērtēja pirmo tauriņu nakti  Rāznas NP un izteica cerību, ka līdzīgi pasākumi notiks arī turpmāk.

 

Regīna Indriķe,

Dabas aizsardzības pārvaldes

dabas izglītības speciāliste,

projekta reģionālā vadītāja

Pasākums rīkots Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta „Dabas izglītības sekmēšana – efektīvs līdzeklis sabiedrības dabas apziņas veidošanai” ietvaros.

Igaunijas-Latvijas-Krievijas Pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007-2013 finansiāli atbalsta kopīgus pārrobežu attīstības pasākumus, lai uzlabotu reģiona konkurētspēju, izmantojot tā potenciālu un izdevīgo atrašanās vietu krustcelēs starp ES un Krievijas Federāciju. Programmas mājaslapa: www.estlatrus.eu.

Radošās darbnīcas  finansiāli atbalsta Latvijas Vides aizsardzības fonds.