attels

Šogad jau trešo gadu pēc kārtas tradicionālo Pļavu dienu Dabas aizsardzības pārvaldes Pierīgas reģionālā administrācija organizēja, sadarbojoties ar Ķemeru nacionālā parka tuvo kaimiņu – Džūkstes pasaku muzeju. Atšķirībā no iepriekšējiem gadiem šogad Pļavu diena tika īstenota Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības projekta „Cilvēki un daba” ietvaros.

 

Pasākuma norise kā allaž bija plānota tā, lai ko darīt būtu gan lieliem, gan maziem. Pasaku muzeja mājīgās iekštelpas priecēja ar jaunu izstādi „Pasakas par dabu”. Savukārt muzeja pagalmā dabas daudzveidība atklājās visdažādākajās aktivitātēs. Tur bija bērnu jau iemīļotā dzīvnieciņu darināšana no siena, gaisa atsvaidzinātāju darbnīca, kurā smaržīgie pļavu augi pārtapa praktiski lietojamos rīkos, kā arī darbojās lietu otrreizējās izmantošanas darbnīca, kurā no tukšajām plastmasas pudelēm tapa krāšņi ziedi. Ciemiņiem bija iespēja uzvīt Jāņu vainagu, vienlaikus iemācoties, kuri augi ir aizsargājami un tādēļ vainagā nebūtu liekami. Vērīgākajiem izdevās pieveikt īpašo Pļavu dienas izziņas maršrutu, aizpildot darba lapas.

 

Neizpalika arī ekskursija uz Dunduru pļavām, kur savvaļas zirgi demonstrēja, kā pļavas no ganībām atšķiramas, bet Karnaušķu pļavās sagaidīja īsta ziedaugu bagātība.

 

Noslēgumā pie ugunskura ar garšīgo septiņzālīšu tēju varēja cienāties ikviens, un prieks bija klausīties, ka latviešu tautasdziesmas nav aizmirstas un skanēja visiem kopā tieši tik koši, cik košas šobrīd ir Jāņu dienu gaidošās Latvijas pļavas.

 

Aija Pendere

Dabas aizsardzības pārvaldes

dabas izglītības speciāliste

Igaunijas-Latvijas-Krievijas Pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007-2013 finansiāli atbalsta kopīgus pārrobežu attīstības pasākumus, lai uzlabotu reģiona konkurētspēju, izmantojot tā potenciālu un izdevīgo atrašanās vietu krustcelēs starp ES un Krievijas Federāciju. Programmas mājaslapa: www.estlatrus.eu.