attels

Noslēguma pasākumā dabas izglītības centrā "Vecupītes". Foto: I.Vanaga

Tuvojoties Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta „Cilvēki un daba” noslēgumam, četros dabas izglītības centros norisinājās reģionālie projekta noslēguma pasākumi.

 

 

Dabas aizsardzības pārvalde projekta „Cilvēki un daba” noslēguma pasākumu rīkoja trīs jaunizveidotajos dabas izglītības centros - 19.augustā dabas izglītības centrā „Rāzna” Lipuškos, 21.augustā dabas izglītības centrā „Meža māja” Ķemeros un 22.augustā dabas izglītības centrā „Vecupītes” Kocēnu novadā. 23.augustā lokālais projekta noslēguma pasākums notika dabas izglītības centrā Meža skola „Pauguri” Līgatnes dabas takās, ko rīkoja Gaujas nacionālā parka fonds.

 

Noslēguma pasākumu apmeklētāji galvenokārt bija skolotāji no tuvējo reģionu skolām, bibliotēku, muzeju, tūrisma informācijas centru un pašvaldību pārstāvji. Pasākumu ietvaros bija iespēja uzzināt par projektā paveikto un galvenajiem rezultātiem, iepazīt jaunizveidoto dabas izglītības centru piedāvājumu, kā arī piedalīties dabas izziņas un radošajās darbnīcās.

 

Pasākumos piedalījās arī projekta partneri no Latvijas un Igaunijas, kas pastāstīja par īstenotajām projekta aktivitātēm un parādīja savu veikumu radošo darbnīcu laikā. Dabas muzeja atbalsta biedrība demonstrēja izveidotās mobilās kastes un ar tām saistītās dabas izziņas programmas, savukārt Gaujas nacionālā parka fonds apmeklētājus iepazīstināja ar dabas izglītības centra Meža skolas „Pauguri” piedāvājumu – izstādi „Paslēpes” un ar to saistītās aktivitātes. Dabas izglītības centrā „Rāzna” pasākuma apmeklētājiem bija iespēja iepazīt arī dabas izglītības centra „Jaundome” piedāvājumu, ko veidojusi Dagdas novada pašvaldība.

 

Pasākumā, kas notika dabas izglītības centrā „Vecupītes”, piedalījās arī Igaunijas pārstāvji – Tartu vides izglītības centrs un Peipusa pārrobežu sadarbības centrs, kas demonstrēja jaunizveidotās mācību programmas un izstādes, kā arī piedāvāja darboties interesantās radošās aktivitātēs.

 

Līdzīgi projekta noslēguma pasākumi notiks arī Igaunijā un Krievijā, kur piedalīsies arī projekta partneru pārstāvji no Latvijas, lai demonstrētu dabas izglītības piedāvājumu, kas tapis projekta ietvaros – jaunizveidotos dabas izglītības centrus, to mācību programmas, pasākumus, mobilās kastes u.c.

 

Dabas izglītības centri veidoti projekta „Dabas izglītības sekmēšana – efektīvs līdzeklis sabiedrības dabas apziņas veidošanai” jeb „Cilvēki un daba” ietvaros. Projekts tiek īstenots Latvijas, Igaunijas un Krievijas Federācijas teritorijās, un tā galvenais mērķis ir sabiedrības vides apziņas celšana ilgtspējīgai un integrētai dabas aizsardzībai projekta darbības reģionā, kā arī projektā iesaistīto dabas aizsardzības institūciju kapacitātes pilnveidošana dabas izglītības jomā. Projekta ilgums ir 30 mēneši – līdz 2014.gada 30.septembrim. Projektu līdzfinansē Igaunijas-Latvijas-Krievijas Pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007-2013. Kopējais projekta finansējums ir 1 499 977 EUR, no kuriem 90% – 1 349 979 EUR ir Igaunijas-Latvijas-Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas līdzfinansējums.

 

Ilze Vanaga

Projekta sabiedrisko attiecību speciāliste

 

Igaunijas-Latvijas-Krievijas Pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007-2013 finansiāli atbalsta kopīgus pārrobežu attīstības pasākumus, lai uzlabotu reģiona konkurētspēju, izmantojot tā potenciālu un izdevīgo atrašanās vietu krustcelēs starp ES un Krievijas Federāciju. Programmas mājaslapa: www.estlatrus.eu.