attels

29. jūnijā Dagdas novada Ezernieku pagasta „Jaundomes muižā” notika Pēterdienai veltīts pasākums. Dabas izglītības centra „Jaundomes muiža” vadītājs Armands Pudniks iepazīstināja ar muižas vēsturi, pastāstīja par Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projektā „Dabas izglītības sekmēšana – efektīvs līdzeklis sabiedrības dabas apziņas veidošanai”  paveiktajiem un plānotajiem darbiem.

 

Projekta reģionālā vadītāja R.Indriķe prezentēja vadošo partneri – Dabas aizsardzības pārvaldi. Viņa  pastāstīja par iecerētājām aktivitātēm,  iestādes darbību sabiedrības izglītošanas jomā un par projekta ietvaros veidoto dabas izglītības centru „Rāzna”.

 

Pasākuma turpinājumā tā dalībnieki iesaistījās dažādās dabas izziņas spēlēs. Divas no tām – „Upes tīrīšana” un „Ekosistēmas” - izgatavotas pavisam nesen, ar Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu, realizējot projektu „Dabas izglītības centri- sabiedrības dabas apziņas veidotāji”.

 

 Ar lielu interesi klātesošie "tīrīja" upi un "makšķerēja" zivis, iepazina pļavai, mežam, ezeram un purvam raksturīgās sugas un aizsargājamos augus. Pasākumu apmeklēja un aktivitātēs aktīvi iesaistījās arī Dagdas novada domes deputāti. Novada domes priekšsēdētāja S.Viškure atzina, ka ar spēles palīdzību dabas izzināšana ir aizraujošāka un interesantāka.

 

Vakara gaitā apmeklētājiem bija iespēja aplūkot dabas izglītības centra „Jaundomes muiža” topošo ekspozīciju un uzzināt ko vairāk par projekta sadarbības partneru nākotnes plāniem.

 

Regīna Indriķe

Dabas izglītības speciāliste,

projekta reģionālā vadītāja

Igaunijas-Latvijas-Krievijas Pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007-2013 finansiāli atbalsta kopīgus pārrobežu attīstības pasākumus, lai uzlabotu reģiona konkurētspēju, izmantojot tā potenciālu un izdevīgo atrašanās vietu krustcelēs starp ES un Krievijas Federāciju. Programmas mājaslapa: www.estlatrus.eu.