Statuss:
Noslēdzies
Publicēšanas datums: 01.01.2009.
attels

.Programmas Baltic Sea Region Programme 2007-2013 projekts

Projekts noslēdzies

 

Baltijas Zaļā josta

Baltic Green Belt

017

 

KONTAKTINFORMĀCIJA

Projekta vadītājs: Michael Schultz

E-pasts: m.schultz@geographie.uni-kiel.de

Tālr.: +49/ 431/ 880 1782

Projekta komunikācijas menedžeris: Stefanie Maack

E-pasts: s.maack@geographie.uni-kiel.de

Tālr.: +49/ 431/ 880 1782

Projekta koordinatore Latvijā: Dace Sāmīte

E-pasts: dace.samite@daba.gov.lv

Tālr.: +371 63286000, +371 29132019

Projekta koordinatore Latvijā: Andra Ratkeviča

E-pasts: andra.ratkevica@daba.gov.lv

Tālr.: +371 63286000, +371 28385025

PROJEKTA APRAKSTS

JOMA

dabas aizsardzība, militārais kultūras mantojums, ilgtspējīgs tūrisms, dabas izglītība

ĪSS APRAKSTS

Projekts Baltijas Zaļā josta mērķis ir Baltijas jūras reģiona bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu, izveidojot Baltijas Zaļo jostu kā patstāvīgu sadarbības tīklu. Ģeogrāfiski Baltijas Zaļā josta ir bijusī PSRS ietekmes dzelzs aizkara robežjosla, kur tāpēc daba saglabājusies īpaši neskarta un unikāla. Baltijas Zaļās jostas aktivitāšu plāns ietver piekrastes zonas ekoloģiskās situācijas uzlabošanu ūdens un sauszemes joslā, veicinot sociālo un ekonomisko ilgtspējību, nodrošinot vietējo iedzīvotāju ekonomisko labklājību.


 

PROJEKTA GALVENIE UZDEVUMI UN RĪCĪBAS 

 • saglabāt, izmantot un attīstīt dabas un kultūras mantojumu Baltijas jūras piekrastē, bijušajā Austrumeiropas un Rietumeiropas robežā jeb Dzelzs aizkara zonā.
 • izveidot starptautisku sadarbības telpu organizācijām, kuras darbojas dabas aizsardzības un ilgtspējīgas attīstības jomā Baltijas jūras dienvidu un austrumu piekrastē.
 • demonstrēt labas prakses paraugus tūrismā, ekoloģiskajā lauksaimniecībā, jūras un tās piekrastes saglabāšanā; iesaistīt sabiedrību reģionu plānošanas procesos;.
 • Iekļauties Eiropas Zaļajā jostā — starptautiskā iniciatīvā, kuras ietvaros tiek veidots dabas teritoriju tīkls pāri Eiropai no Barenca līdz Melnajai jūrai.
 • dot ieguldījumu Eiropas Savienības Baltijas jūras reģiona stratēģijas un HELCOM Baltijas jūras rīcības plāna īstenošanā, veicinot piekrastes ilgtspējīgu attīstību, kā arī aizsargājot dabu un bioloģisko daudzveidību.

PROJEKTĀ VEICAMĀS DARBĪBAS UN PLĀNOTIE REZULTĀTI

DAP Kurzemes reģionālā administrācija realizē divus pilotprojektus.

 • Pilotprojekts „Ziemeļkurzemes ekspresis” dod ieguldījumu 20.gs. militārās vēstures mantojuma apzināšanā.
  • Tā ietvaros Slīteres nacionālajā parkā izveidots jauns tūrisma produkts: Mazbānīša dabas taka. Tās maršruts ved pa bijušo šaursliežu dzelzceļa stigu no Kolkas pagasta Mazirbes līdz Sīkragam. Tapis arī buklets par šaursliežu dzelzceļu Ziemeļkurzemē, kas ir mantojums no Pirmā pasaules kara. Izdota grāmata „Lībieši Ziemeļkurzemes ainavā”, kurā apkopoti Ziemeļkurzemes lībiešu atmiņu stāsti par 20.gs. dzīvi senajos lībiešu zvejniekciemos.
 • Pilotprojekts „Redzēt savām acīm” dod ieguldījumu dabas procesu izpratnes un dabas izglītības līmeņa paaugstināšanā.
  • Tā ietvaros interneta vietnē www.slitere.lv un www.youtube.com publicēti videostāsti, kuru galvenie varoņi ir Slīteres nacionālā parka dzīvnieki; tīmeklī tiek raidīts skats no Slīteres Zilajiem kalniem uz Baltijas jūru, izmantojot tīkla kameras tiešraidi. Izdots kabatas formāta ūdensizturīgs buklets-noteicējs „Iepazīsim jūras piekrasti”; trīs reizes iznākusi avīze „Slīteres Nacionālā Parka Ziņas” ar rakstiem par dabas aizsardzību, dabas tūrismu. SNP speciālisti ar stāstījumu par Slīteres NP apbraukājuši Kurzemes bibliotēkas, skolas un muzejus, izstādot arī piloptojekta ietvaros tapušās dzīvnieku foto izstādes.


 

ĪSTENOTĀJI

 

VADOŠAIS PARTNERIS

Ķīles universitāte (Vācija)

   

Christian-Albrechts-Universität zu Kiel
Department of Geography
Ludewig-Meyn-Str. 14
24118 Kiel, Germany

 

SADARBĪBAS PARTNERI

Projektā iesaistītas NVO, valsts institūcijas, biznesa pārstāvji, zinātnes institūti - kopā 13 partneri un 9 asociētie partneri, pārstāvot valstis ap Baltijas jūru.
Dabas aizsardzības pārvaldes Kurzemes reģionālā administrācija ir viens no partneriem.


 

PAMATDATI

 

IDENTIFIKĀCIJAS Nr.

017

 

ĪSTENOŠANAS LAIKS

2009. gada janvāris - 2012. gada janvāris

 

KOPĒJAIS FINANSĒJUMS

2 000 000 EUR

 

ES LĪDZFINANSĒJUMS

Eiropas Reģionālās attīstības fonds Baltijas jūras reģiona programmas ietvaros

 

ĪSTENOŠANAS VIETA

Vācijas, Polija, Lietuva, Latvija, Igaunija

 

PROJEKTA MĀJAS LAPA

www.balticgreenbelt.net