Statuss:
Noslēdzies
Publicēšanas datums: 01.09.2010.
ESF

.Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekts

attels

Projekts noslēdzies

Dabas aizsardzības pārvaldes Dabas aizsardzības daļu darbinieku profesionālās apmācības programmas izstrāde un pilnveide

1DP/1.5.1.3.2./09/APIA/SIF/027/16 - "Reindžeru apmācība"

 

 PROJEKTA APRAKSTS


JOMA

Dabas aizsardzība, iestādes darbības efektivitātes uzlabolabošana


ĪSS APRAKSTS

Projektu paredzēts realizēt visā Latvijas teritorijā, visās DAP teritoriālajās struktūrvienībās laika posmā no 2010. gada septembra līdz 2011. gada septembrim. Minētajā laika posmā ir paredzēts noskaidrot sabiedrības un pašvaldību viedokli par DAP Dabas aizsardzības daļu darbinieku sniegto pakalpojumu kvalitāti, saturu un veidu, veikt attiecīgo darbinieku individuālās kapacitātes novērtējumu un izmantojot iegūto informāciju izstrādāt apmācības programmu. Pēc apmācības programmas izstrādes – īstenot to kā pilotprojektu, pēc kā veikt nepieciešamos uzlabojumus un papildinājumus un izstrādāt pilnīgu apmācības programmu, īstenot to. Izstrādāt attiecīgo darbinieku sniegto pakalpojumu kvalitātes novērtēšanas metodiku, kuru var izmantot arī citas iestādes.
 

 

PROJEKTA MĒRĶIS

Uzlabot Dabas aizsardzības pārvaldes reģionālo struktūrvienību Dabas aizsardzības daļu 55 darbinieku individuālo sniegumu, pilnveidojot iestādes cilvēkresursu attīstības un vadības sistēmu, kā arī nodrošināt DAP sniegto sabiedrības vajadzībām atbilstošu pakalpojumu kvalitāti.


 

PROJEKTA GALVENIE UZDEVUMI UN RĪCĪBAS

Kā pirmais pasākums projekta ietvaros ir paredzēts divu dienu seminārs visu DAP reģionālo struktūrvienību dabas aizsardzības daļu pārstāvjiem (no katra daļas 2-3 darbinieki), kura laikā tiks kopīgi izvērtēta situācija un apzinātas darbinieku apmācību vajadzības, lai spētu nodrošināt darba kvalitātes celšanu un mūsdienīga sabiedriskā pakalpojuma nodrošināšanu.


PLĀNOTIE REZULTĀTI

Projekta īstenošanas rezultātā būs iespēja uzlabot iestādes struktūru un celt tās darbības efektivitāti, maksimāli izmantojot darbinieku zināšanas un prasmes.


 

PROJEKTA DOKUMENTI


 

ĪSTENOTĀJI

 

VADOŠAIS PARTNERIS

Dabas aizsardzības pārvalde

   

Baznīcas iela 7, Sigulda, Siguldas novads, Latvija, LV-2150.

E-pasts: daba@daba.gov.lv

Mājas lapa: www.daba.gov.lv

 

PAMATDATI 

 

IDENTIFIKĀCIJAS Nr.

1DP/1.5.1.3.2./09/APIA/SIF/027/16

 

ĪSTENOŠANAS LAIKS

2010.gada septembris – 2011.gada septembris

 

KOPĒJAIS FINANSĒJUMS

 
 

ES LĪDZFINANSĒJUMS

Eiropas Savienības Eiropas sociālās integrācijas fonds

 

ĪSTENOŠANAS VIETA

Visa Latvija

 

ABREVIATŪRA

Reindžeru apmācība

 

PROJEKTA MĀJAS LAPA

Atsevišķas mājas lapas nav


 

AKTUALITĀTES

 

14.09.2011.

Dabas aizsardzības pārvalde uzsāk vides inspektoru apmācības

 

13.09.2011.

Izdots buklets par DAP publisko pakalpojumu

 

07.07.2011.

Projekts tuvojas noslēgumam

 

24.05.2011.

Darbinieku profesionalitātes pilnveidošana

 

16.05.2011.

Norisinājušās vides inspektoru apmācības

 

30.12.2010.

Noslēgusies aptauja par vides inspektoru darbību

 

27.10.2010.

Tiks veikta aptauja par vides inspektoru darbību