Statuss:
Noslēdzies
Publicēšanas datums: 02.11.2010.

Eiropas Savienības GRUNDTVIG programmas projekts

Projekts noslēdzies

Brīvprātīgā darba organizēšana Eiropas īpaši aizsargājamās dabas teritorijās

510767-LLP-1-2010-1-DE-GRUNDTVIG-GMP - "Brīvprātīgo darbs"

 

KONTAKTINFORMĀCIJA

Projekta nacionālā koordinatore: Agnese Balandiņa

E-pasts: agnese.balandina@daba.gov.lv

Tālr.:+371 26424972

 PROJEKTA APRAKSTS

JOMA

Dabas aizsardzība, brīvprātīgo darba organizēšana Eiropas ĪADT

ĪSS APRAKSTS

GRUNDTVIG daudzpusējais projekts – šos projektus īsteno pieaugušo izglītības institūcijas no dažādām mūžizglītības programmas dalībvalstīm, lai apvienotu zināšanas un pieredzi, un sasniegtu inovatīvus mērķus par pieaugušo izglītības saturu un pasniegšanu, pieejamību, administrēšanu un izglītības politikas veidošanu.

PROJEKTA MĒRĶI

 • kvalificēti brīvprātīgo koordinatori ĪADT;
 • ilgtspējīga augstas kvalitātes un efektīva brīvprātīgo darba pārvaldība ĪADT;
 • apmācību iespējas brīvprātīgajiem, darbiniekiem un ĪADT pārstāvjiem;
 • aktīvas pilsoniskās sabiedrības idejas popularizēšana;
 • plašāka ĪADT darbinieku un sabiedrības izpratne par brīvprātīgošanu Eiropas ĪADT;
 • neformālās mūžizglītības kvalitātes paaugstināšana un akceptēšana Latvijas / Eiropas sabiedrībā.

PROJEKTA GALVENIE UZDEVUMI UN RĪCĪBAS

 • Brīvprātīgo koordinatoru apmācības:
  • Darbnīca I – brīvprātīgo koordinēšanas pamati
  • Darbnīca II – treneru apmācības
  • Darbnīca III – treneru apmācības
   • Apmācību garums – 4 dienas.
 • Stažēšanās citās ĪADT – darbinieku un brīvprātīgo pieredzes apmaiņa – kopā 18 speciālisti, no 5 līdz 21 dienu ilgas uzturēšanās / stažēšanās.
 • Brīvprātīgo koordinatoru rokasgrāmatas izstrāde.
 • Brīvprātīgo pārvaldes kvalitātes standartu Eiropas ĪADT izstrādāšana.
 • Komunikācija un informācijas izplatīšana – sabiedrisko attiecību darbs nacionālajā un Eiropas līmenī, mājas lapas www.volunteers-in-parks.eu uzturēšana.
 • Brīvprātīgošanas ietekmes uz Eiropas ĪADT izpēte – zinātniskās literatūras pētījums un intervijas ar pārstāvēto ĪADT brīvprātīgajiem, darbiniekiem un vietējiem iedzīvotājiem (pašvaldību pārstāvjiem, NVO u.tml.).
 • Eiropas Brīvprātīgo gads – Eiropas Brīvprātīgo gadam veltīts pasākums katrā no dalībvalstīm un viens pasākums Briselē.
 • Monitorings un novērtēšana – projekta norises monitorings un novērtēšana.

PLĀNOTIE REZULTĀTI

Apmācīti seši DAP darbinieki – brīvprātīgo koordinatori, stažēšanās citās ĪADT – darbinieku un brīvprātīgo pieredzes apmaiņa, brīvprātīgo koordinatoru rokasgrāmata, brīvprātīgo pārvaldes kvalitātes standarti Eiropas ĪADT, sabiedrisko attiecību darbs nacionālajā un Eiropas līmenī, mājas lapa www.volunteers-in-parks.eu, brīvprātīgošanas ietekmes uz Eiropas ĪADT izpēte – zinātniskās literatūras pētījums, Eiropas Brīvprātīgo gadam veltīti pasākumi katrā no dalībvalstīm un viens pasākums Briselē, projekta norises monitorings un novērtēšana.

ĪSTENOTĀJI

 

 

VADOŠAIS PARTNERIS

EUROPARC Germany (Berlīne / Vācija)

   

Friedrichstr. 60
D-10117 Berlin
Tel.: + 49 30 288 78 82-0
Fakss: + 49 30 288 78 82-16
info@europarc-deutschland.de

  SADARBĪBAS PARTNERI

Administratia Parcului National Muntii Rodnei RA (Rumānija)

   

Principal Street 1445
Rodna locality
Bistrita-Nasaud country
RO21 – Nord-Est
423 245
Romania
Tel.: 0040 263 377 715
Fakss: 0040 263 377 181
iusan2000@yahoo.com

 

 

British Trust for Conservation Volunteers (Apvienotā Karaliste)

   

Sedum House
Mallard Way
Doncaster
DN4 8DB
United Kingdom
Tel: 0044 1491821622
A.Prosser@btcv.org.uk

 

 

EUROPARC Atlantic Isles (Apvienotā Karaliste)

   

Flat 2 Bishops Hill, Nwe Polzeath
PL276UF Wadebridge
United Kingdom
Tel.: 00 44 1208 869797
dan.bloomfield@europarc-ai.org

 

 

Umhverfisstofun (Islandes Vides Aģentūra)

   

Suðurlandsbraut 24
108 Reykjavík
Iceland
Tel.: + 354 5912000
Fakss: + 354 591-2020
ust@ust.is

 

 

EUROPARC Federation (Vācija)

   

Friedrichstr. 60
D-10117 Berlin
Tel.: + 49 30 288 78 82-0
Fakss: + 49 30 288 78 82-16
info@europarc-deutschland.de

 

 

Fundación Interuniversitaria Fernando González Bernáldez  EUROPARC Spain (Spānija)

   

Finca Mas Ferre, Edif. A. Campus de Somosaguas
28223 Amdrid
Spain
Tel.: 0034 91 394 25 22
Fakss: 0034 91 394 24 87
martamugica@europarc-es.org

 

 

Dabas aizsardzības pārvalde (Latvija)

   

Baznīcas iela 7
Sigulda LV-2150
Latvija
Tālr.: +371 67509545
Fakss: +371 67509544
daba@daba.gov.lv

 

 

Federazione dei Parchi e delle Riserve Naturali – Federparchi (Itālija)

   

Via Cristoforo Colombo 163
00184 Roma
Italy
Tel.: 003906 51604940
Fakss: 003906 5138400
coopint.federparchi@parks.it

 

 

Lietuvos valstybinių parkų ir rezervatų asociacija (Lietuva)

   

Didžioji g. 10
Plateliai, LT-90420
Plungės raj.
Lietuva
Tel./faks: +370 8448 49337
info@parkai.lt

 

 

EUROPARC Federation

   

Waffnergasse 6
93047 Regensburg
Germany
Tel: +49 941 59935980
Fakss: +49 941 59935989
office@europarc.org

PAMATDATI 

 

 

IDENTIFIKĀCIJAS Nr.

510767-LLP-1-2010-1-DE-GRUNDTVIG-GMP

 

ĪSTENOŠANAS LAIKS

36 mēneši (2010.gada XI - 2013.gada X)

 

KOPĒJAIS FINANSĒJUMS

~400 000 EUR

 

ES FINANSĒJUMS

ES struktūrfondu mūžizglītības programmas apakšprogramma pieaugušo formālās un neformālās izglītības veicināšanai – GRUNDTVIG pieaugušo izglītība.

 

ĪSTENOŠANAS VIETA

Latvija, Lietuva, Vācija, Rumānija, Apvienotā Karaliste, Spānija, Itālija, Islande, EUROPARC Federation

 

ABREVIATŪRA

Brīvprātīgo darbs

 

PROJEKTA MĀJAS LAPA

www.volunteers-in-parks.eu

AKTUALITĀTES

15.10.2013.

Latvijas un Itālijas ĪADT apmainās ar pieredzi brīvprātīgā darba organizēšanā

 

21.05.2013.

Pieredzes apmaiņa starp Latvijas un Vācijas biosfēras rezervātiem

 

15.05.2013.

"Train the trainer" apmācību seminārs Lielbritānijā

 

13.02.2013.

Norisināsies trešās brīvprātīgo koordinatoru apmācības

 

20.01.2013.

Izstrādātas kvalitātes vadlīnijas brīvprātīgā darba pārvaldībai

 

18.01.2013.

Veiksmīgi uzsākts projekta “Brīvprātīgā darba organizēšana Eiropas ĪADT” noslēdzošais gads

 

30.10.2012.

Seminārs par brīvprātīgo darbu Eiroparku Federācijas konferences ietvaros

 

21.08.2012.

Dabas aizsardzības pārvaldē viesojas informācijas centra vadītāja no Vācijas

 

21.11.2011.

Norisināsies seminārs par brīvprātīgo darba organizēšanu īpaši aizsargājamās dabas teritorijās

 

26.09.2011.

Dabas aizsardzības pārvaldē - brīvprātīgā no Vācijas