Statuss:
Noslēdzies
attels

Projekta bija plānots izveidot marķētu garās distances pārgājienu maršrutu, kas ~1050 km garumā vijas cauri Latvijas un Igaunijas mežiem, no Rīgas līdz pat Tallinai – divu valstu galvaspilsētām, kuru vēsturiskajiem centriem ir UNESCO statuss.

eraf
interreg central baltic
projekts mežtaka

 

Pārrobežu pārgājienu maršruts "Mežtaka"

The Forest Trail

Interreg V-A Centrālā Baltijas jūras reģiona pārrobežu programma 2014.-2020.  gadam

 

» JOMAS

Ilgtspējīgu dabas un kultūras resursu attīstīšana ilgtspējīgos tūrisma objektos.

» PROJEKTA MĒRĶIS

Projekta mērķis bija zveidot marķētu garās distances pārgājienu maršrutu, kas ~1050 km garumā vijas cauri Latvijas un Igaunijas mežiem, no Rīgas līdz pat Tallinai.

» PROJEKTĀ VEICAMĀS DARBĪBAS

Pārgājienu maršruta "Mežtaka" izveide ietvēra takas maršruta plānošanu, piesaistot ieinteresētās puses, takas apsekošanu un pārbaudi, trūkstošo posmu un pakalpojumu noteikšanu, saskaņošanu, iezīmēšanu, marķēšanu, kā arī informācijas stendu, virziena norāžu un informatīvo zīmju uzstādīšanu tūristu orientēšanai.

» REZULTĀTI

 • Izveidots un marķēts garās distances pārrobežu pārgājiena maršruts “Mežtaka” šādā maršrutā:  Rīga - Garkalne - Rāmkalni - Sigulda - Līgatne - Cēsis - Valmiera - Strenči - Zīle - Gaujiena - Trapene - Ape - Korneti - Haanja - Piusa - Varska - Poosi - Varnja - Kalaste - Mustve - Vasknarva - Kuremaa - Toila - Lahemaa nacionālais parks - Kaberneeme - Maardu - Tallina.
 • Izveidots marķējums un virziena norādes, lai palīdzētu gājējiem/tūristiem orientēties mežā.
 • Izvietoti informācijas stendi, skaidrojot meža vērtības un procesus.
 • Projekta ietvaros izstrādāti noderīgi un praktiski informācijas materiāli par maršrutu – gan drukātā veidā, gan elektroniski pieejami izmantošanai e-vidē – gan maršruta plānošanai, gan praktiskai izmantošanai pārgājiena laikā. Tai skaitā izstrādāta brošūra, pārgājienu ceļojumu pakete un rokasgrāmata pārgājienu organizētājiem.
 • Meža takas maršruta koordinātes lejupielādējamas viedtālrunī, kā arī pieejamas partneru mājas lapās, un Dabas tūrisma aplikācijā.
 • Projektā īstenotās mārketinga aktivitātes sekmē reģiona kā aktīvā un dabas tūrisma galamērķa atpazīstamību.
 • IDENTIFIKĀCIJAS Nr.
  • CB779
 • ĪSTENOŠANAS LAIKS
  • 30 mēneši (01.04.2019. – 30.09.2021.)
 • KOPĒJAIS FINANSĒJUMS
  • 1 215 720,00 EUR
 • ES LĪDZFINANSĒJUMS
  • ERAF finansējums (Interreg V – A Centrālā Baltijas jūras reģiona programma 2014. – 2020. gadam) 960 418,80 EUR
 • ĪSTENOŠANAS VIETA
  • Latvija, Igaunija
 • ABREVIATŪRA
  • The Forest Trail / Mežtaka
 • PROJEKTA MĀJAS LAPA

Informatīvie materiāli:

 • Info lapa  EE  EN  LV
 • Mežtakas brošūra ar karti EE  EN  DE  LV  RU
 • video klips

Izveidots informatīvs video klips

Tālrunis - +371 67509545

E-pasts - pasts@daba.gov.lv