Nedēļā, kad tiek atzīmētas Bioloģiskās daudzveidības diena un Eiropas nacionālo un dabas parku diena, arī Rāznas nacionālajā parkā iecerētas vairākas dabas izglītības aktivitātes.

 

22. maijā un 24. maijā notiks Mācību dienas, kas tiek rīkotas Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta „Dabas izglītības sekmēšana – efektīvs līdzeklis sabiedrības dabas apziņas veidošanai” ietvaros. Projekta realizācijas laikā dabas izglītības centrā „Rāzna” notiks 8 Mācību dienas, kas tiek rīkotas projekta ietvaros izstrādāto nodarbību testēšanai un tajās aicināti piedalīties dažāda vecuma un mērķgrupu pārstāvji.

 

Pirmās Mācību dienas aktivitātēs 22.maijā piedalīsies Rēzeknes Valsts ģimnāzijas audzēkņi un Rēzeknes augstskolas studenti. Nodarbību ”Abi nav nieki, bet abinieki” vadīs Latgales zoodārza darbinieks Aivars Rimicāns. Savukārt, 24.maijā nodarbībā, kas veltīta putniem, mācekļu lomā iejutīsies Rēzeknes novada skolu pedagogi. Nodarbībā piedalīsies Ziemeļvidzemes putnu pētniecības biedrības vadītājs Elvijs Kantāns.

 

Mācību dienās testētās nodarbības nākotnē veidos dabas izglītības centra ”Rāzna” piedāvājumu.

 

Projekts „Dabas izglītības sekmēšana – efektīvs līdzeklis sabiedrības dabas apziņas veidošanai” tiek īstenots Latvijas, Igaunijas un Krievijas Federācijas teritorijās, un tā galvenais mērķis ir sabiedrības vides apziņas celšana ilgtspējīgai un integrētai dabas aizsardzībai projekta darbības reģionā, kā arī projektā iesaistīto dabas aizsardzības institūciju kapacitātes pilnveidošana dabas izglītības jomā. Projekta ilgums ir 30 mēneši – līdz 2014.gada 30.septembrim. Projektu līdzfinansē Igaunijas-Latvijas-Krievijas Pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007-2013. Kopējais projekta finansējums ir 1 499 977 EUR jeb 1 054 190 LVL, no kuriem 90% – 1 349 979 EUR jeb 948 771 LVL ir Igaunijas-Latvijas-Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas līdzfinansējums.

 

Regīna Indriķe

Dabas aizsardzības pārvaldes

Dabas izglītības speciāliste- projekta reģionālā vadītāja

Attēlā projekta „Cilvēki un daba” simbols – ķirzaciņa Hugo. Zīmējuma autore D.Segliņa.

Igaunijas-Latvijas-Krievijas Pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007-2013 finansiāli atbalsta kopīgus pārrobežu attīstības pasākumus, lai uzlabotu reģiona konkurētspēju, izmantojot tā potenciālu un izdevīgo atrašanās vietu krustcelēs starp ES un Krievijas Federāciju. Programmas mājaslapa: www.estlatrus.eu.