attels

Gaujas nacionālā parka fonds sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi no 22. līdz 27. jūlijam organizē starptautisko jauniešu dabas izglītības nometni jauniešiem no 13 līdz 16 gadu vecumam. Tajā piedalās 32 jaunieši no Latvijas, Igaunijas un Krievijas.

 

Nometnes mērķis ir paplašināt starptautisko sadarbību Latvijas, Igaunijas, Krievijas jauniešu un projekta partneru vidū, veicinot jauniešu izpratni par dabas vērtībām un dabas daudzveidību, iepazīstinot ar Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām. Jaunieši piedalīsies vides izglītības spēlēs, nodarbībās, dosies pārgājienos ar kājām un plostu, veiks iežu izpēti un krasta čurkstu monitoringu, gan iepazīs katras valsts aizsargājamās teritorijas un kultūru.

 

Plašāka informācija par projektu „Dabas izglītības sekmēšana – efektīvs līdzeklis sabiedrības dabas apziņas veidošanai” jeb „People with Nature” pieejama projektu sadaļā un www.gnp.lv >> Līgatnes dabas takas >> ST-LAT–RUS.

 

Anda Andrušaite

Dabas aizsardzības pārvaldes

Vidzemes reģionālās administrācijas

valsts vides inspektore

Nometne tiek organizēta un finansēta Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības projekta „Dabas izglītības sekmēšana – efektīvs līdzeklis sabiedrības dabas apziņas veidošanai” jeb People with Nature ietvaros. Igaunijas-Latvijas-Krievijas Pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007-2013 finansiāli atbalsta kopīgus pārrobežu attīstības pasākumus, lai uzlabotu reģiona konkurētspēju, izmantojot tā potenciālu un izdevīgo atrašanās vietu krustcelēs starp ES un Krievijas Federāciju. Programmas mājaslapa: www.estlatrus.eu.