Missing multivides elements.

6.jūlija vakarā Ķemeros pie „Meža mājas” bija sapulcējušies lieli un mazi dabas pētnieki, lai piedalītos Dabas aizsardzības pārvaldes rīkotajā Sikspārņu naktī un uzzinātu ko vairāk par interesanto sikspārņu pasauli. Vesels simts reģistrētu dalībnieku – tas ir ievērojams interesentu skaits, kas norāda, ka šādi pasākumi cilvēkiem patīk un ir vajadzīgi.

 

Visu vakaru pasākuma apmeklētāji varēja piedalīties radošajās darbnīcās – izgatavot sikspārņu maskas un piespraudītes, krāsot darba lapas. Pasākuma laikā Meža mājas apkārtnē aktīvākajiem dalībniekiem bija iespēja sajust piedzīvojumu garšu izziņas maršrutā par sikspārņa piedzīvojumiem.

 

Meža mājas lielajā zālē ikvienam bija iespēja noklausīties lekcijas par sikspārņiem. Savā pieredzē un iespaidos par neparasto nakts dzīvnieku dzīvesveidu dalījās viens no Latvijas vadošajiem sikspārņu ekspertiem Viesturs Vintulis, kurš pastāstīja interesantus faktus par sikspārņu izplatību un dzīves paradumiem.

 

Šogad Sikspārņu nakts ietvaros tika atzīmēta arī Meža mājas 80 gadu jubileja, un par godu šim notikumam vakara gaitā varēja noskatīties bilžu šovu ar mirkļiem no Meža mājas vēstures.

 

Ap desmitiem vakarā sākās Sikspārņu nakts galvenais notikums – pasākuma dalībnieki kopā ar ekspertiem devās sikspārņu vērošanas ekskursijā pa Ķemeru parku. Tās laikā tika novērotas 7 sikspārņu sugas – Ziemeļu sikspārnis, Natūza sikspārnis, Pigmejsikspārnis, Ūdeņu naktssikspārnis, Dīķu naktssikspārnis, Rūsganais vakarsikspārnis un Garausainais sikspārnis. Ekskursijas dalībnieki gan dzirdēja sikspārņus ar ultraskaņas detektora palīdzību, gan varēja vērot sikspārņu lidināšanos starp Ķemeru parka koku lapotnēm un virs Vēršupītes, kur tie ieturēja sātīgu maltīti, ķerot kukaiņus.

 

Pasākums bija gana apmeklēts, un lielākā daļa cilvēku pauda gandarījumu par jauki pavadītu vakaru dabā, par jauniegūtajām zināšanām un iespēju piedalīties dažādās aktivitātēs. Liels paldies ekspertiem, atbalstītājiem un visiem, kas piedalījās!

 

„Sikspārņu nakti” organizēja Dabas aizsardzības pārvaldes Pierīgas reģionālā administrācija Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības projekta „Cilvēki un daba” ietvaros. Finansiāli pasākumu atbalstīja arī Latvijas vides aizsardzības fonds.

 

Projekts „Dabas izglītības sekmēšana – efektīvs līdzeklis sabiedrības dabas apziņas veidošanai” jeb „Cilvēki un daba” tiek īstenots Latvijas, Igaunijas un Krievijas Federācijas teritorijās, un tā galvenais mērķis ir sabiedrības vides apziņas celšana ilgtspējīgai un integrētai dabas aizsardzībai projekta darbības reģionā, kā arī projektā iesaistīto dabas aizsardzības institūciju kapacitātes pilnveidošana dabas izglītības jomā. Projekta ilgums ir 30 mēneši – līdz 2014.gada 30.septembrim. Projektu līdzfinansē Igaunijas-Latvijas-Krievijas Pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007-2013. Kopējais projekta finansējums ir 1 499 977 EUR jeb 1 054 190 LVL, no kuriem 90% – 1 349 979 EUR jeb 948 771 LVL ir Igaunijas-Latvijas-Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas līdzfinansējums.

 

 

Ilze Vanaga

Dabas aizsardzības pārvaldes

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Foto: A.Pendere

 Igaunijas-Latvijas-Krievijas Pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007-2013 finansiāli atbalsta kopīgus pārrobežu attīstības pasākumus, lai uzlabotu reģiona konkurētspēju, izmantojot tā potenciālu un izdevīgo atrašanās vietu krustcelēs starp ES un Krievijas Federāciju. Programmas mājaslapa: www.estlatrus.eu.