attels

„Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP) darbs sabiedrības izglītošanā ir ļoti būtisks un nozīmīgs sabiedrības vides apziņas veidošanā” – šādu secinājumu varējām izdarīt pēc notikušā apmācību semināra skolotājiem, kas bija noorganizēts projekta „Cilvēki un daba” ietvaros.

 

Semināra norise tika plānota jaunajā dabas izglītības centrā „Meža māja”, jo galvenais uzdevums bija iepazīstināt  skolotājus no Jūrmalas un Tukuma novada ar dabas izglītības iespējām, ko skolām piedāvā DAP Pierīgas reģionālā administrācija. Šis piedāvājums, pateicoties projekta „Cilvēki un daba”, kā arī Latvijas Vides aizsardzības fonda finansētā projekta „Dabas izglītības centri” aktivitātēm, ir krietni paplašinājies tieši pēdējā gada laikā.

 

Skolotāju uzdevums, savukārt, bija iejusties zinātkāru skolēnu ādās, jo praktiskos uzdevumus vajadzēja pildīt tieši tāpat, kā to dara skolēni, kas pie mums atbrauc uz Dabas skolas nodarbībām. Jāatzīst, ka skolotājiem vismaz nebija uzvedības problēmu, kā to bieži novērojam darbā ar skolēnu grupām. Bez lielām grūtībām tikuši galā ar darba lapām interaktīvajā izstādē, izspēlējuši jaunākās spēles par ekosistēmām un noskatījušies jauno filmiņu par Ķemeru nacionālā parka dabas vērtībām, skolotāji devās izmēģināt savus spēkus arī āra nodarbībā – purvā.

 

Dabas izglītības piedāvājums „Meža mājā” ir bez maksas, tādēļ ļoti ceram, ka skolu vadība pratīs novērtēt šādu iespēju bērniem papildus izglītoties un radīs iespēju arī turpmāk skolēnu mācību ekskursiju saturā iekļaut dabas izglītības nodarbības. Īpaši tas attiecas uz jaunāko klašu skolēniem, kuriem visbiežāk dabaszinības pasniedz tie paši klašu audzinātāji, kuriem ne vienmēr ir padziļinātas zināšanas šajā jomā.

 

Dabas izglītība caur spēlēm un dažādām aktivitātēm ir labākais veids, kā bērnus viegli iemācīt izprast dabas likumsakarības un izturēties pret dabu ar cieņu un mīlestību.

 

Dabas aizsardzības pārvaldes

dabas izglītības speciāliste

Aija Pendere

Foto: A.Pendere

Igaunijas-Latvijas-Krievijas Pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007-2013 finansiāli atbalsta kopīgus pārrobežu attīstības pasākumus, lai uzlabotu reģiona konkurētspēju, izmantojot tā potenciālu un izdevīgo atrašanās vietu krustcelēs starp ES un Krievijas Federāciju. Programmas mājaslapa: www.estlatrus.eu.