attels

Ceturtdien, 29.augustā, Salacgrīvā apmeklētājiem durvis vēra vaļā jaunais dabas izglītības centrs (turpmāk - DIC) „Ziemeļvidzeme”. Atklāšanā piedalījās vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Edmunds Sprūdžs, Dabas aizsardzības pārvaldes ģenerāldirektore Sandra Bērziņa, Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs un Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta nevalstisko organizāciju foruma dalībnieki.

 

Uzrunā pasākuma dalībniekiem VARAM ministrs Edmunds Sprūdžs teica: „Dabas aizsardzības veiksmes atslēga ir prasmē sadarboties, jo dabas aizsardzība ir kompromisu māksla. Katrā ikdienas darbā ir jādomā ne tikai par attiecīgās sugas vai biotopa aizsardzību, bet jāatceras par cilvēka vietu un nozīmi dabā, valstī”.

 

DAP ģenerāldirektore Sandra Bērziņa uzsvēra, ka vides izglītība ir bijusi un arī turpmāk būs viena no Dabas aizsardzības pārvaldes priorotātēm. Tāpēc jauna dabas izglītības centra darbības uzsākšana ir nozīmīgs atbalsts tās īstenošanā.

 

Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs minēja, ka prieks par novada un pilsētas attīstību un ka tā notiek ar lielu uzsvaru uz „zaļo domāšanu”.   

 

Gatavību turpināt un paplašināt savstarpējo sadarbību un īstenot jaunas idejas apliecināja Salacgrīvas novada domes deklarācijas par Zaļo novadu parakstīšana starp Salacgrīvas novada domi un Dabas aizsardzības pārvaldi. To ar savu parakstu nostiprināja arī VARAM ministrs. Zaļā deklarācija pieņemta ar mērķi veicināt un popularizēt veselīgu, ekonomisku, dabai un cilvēkam draudzīgu ilgtspējīgu dzīvesveidu un saimniecisko darbību Salacgrīvas novadā, šo ideju īstenošanā iesaistot tā iedzīvotājus un interešu grupas.

 

DIC „Ziemeļvidzeme” atklāšanas pasākuma ietvaros notika arī Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta nevalstisko organizāciju forums „Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta turpmākā attīstība – nākotnes tendences”. Tā dalībnieki, kuri pārstāvēja dažādas nevalstiskās organizācijas gan no biosfēras rezervāta teritorijas, gan ārpus tās, kā arī valsts un novada pašvaldības institūcijas, diskutēja par Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta un Ziemeļvidzemes reģiona attīstības prioritātēm un idejām rezervāta jauna pārvaldības modeļa veidošanai.

 

Dabas izglītības centrs "Ziemeļvidzeme" tapis Igaunijas-Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības projekta "Cilvēki un daba" ietvaros.

 

 

Igaunijas-Latvijas-Krievijas Pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007-2013 finansiāli atbalsta kopīgus pārrobežu attīstības pasākumus, lai uzlabotu reģiona konkurētspēju, izmantojot tā potenciālu un izdevīgo atrašanās vietu krustcelēs starp ES un Krievijas Federāciju. Programmas mājaslapa: www.estlatrus.eu.