Putnu vērošana

ATRAŠANĀS VIETA

Ķemeru nacionālajā parkā

Lapmežciemā Engures novadā

GPS KOORDINĀTAS

X: 470417, Y: 6318697 / Lat: 57.0108305, Lon: 23.5128761

APRAKSTS

Lapmežciema jūrmalas putniem bagātākā vieta ir pie Starpiņupes ietekas Rīgas jūras līcī un aptuveni 1 km garā posmā uz ZR no tās.

Lapmežciems ir sens līča zvejnieku ciemats. Piekraste teju visā tās garumā ir nozīmīga migrējošo putnu atpūtas un barošanās vieta. Jūras krasta dūņu un izskalojumu zona ir viena no nozīmīgākajām bridējputnu atpūtas un barošanās vietām ĶNP teritorijā.

Starpiņupe ir mākslīgi rakts kanāls, kura veidošana uzsākta jau hercoga Jēkaba laikā – 1668. gadā. Tas darīts, lai izveidotu ūdens ceļu no jūras ostām līdz Lielupei. Kanāla izrakšana būtiski ietekmēja netālu esošā Kaņiera ezera ūdenslīmeni. Kanāls (Starpiņupe) līdz 19. gs stipri aizsērēja, jo tas sākotnējam mērķim vairs netika izmantots. Būtiskākās pārmaiņas šī vieta piedzīvoja 19./20. gs. mijā, kad Starpiņupīte padziļināta ar nolūku nolaist Kaņiera ezeru un palielināt lauksaimniecībai izmantojamu zemju platības. Pirmās slūžas uz kanāla uzbūvētas 1965. gadā.

Liedags pie Lapmežciema nav īpaši plašs. Tā platums svārstās 10-20 metru robežās. Šeit pēdējo gadu laikā noris visai aktīva krastu erozija, kā rezultātā veidojas jauni krasta atsegumi. Liedagam raksturīgas dūņu, dažādu jūras zāļu masas sanesumu joslas.

Starpiņupe

Parastais šņibītis. Foto: E.Lediņš / www.ledins.lv

PIEMĒROTĀKĀ NOVĒROJUMU SEZONA

Pavasara un rudens migrācijas laikā šī ir lieliska bridējputnu, kaiju un dažādu pīļu sugu vērošanas vieta. Pateicoties regulāri uzskalotajām dūņu joslām un smilšu sērēm, šeit ir liela sugu daudzveidība, kura netraucēti var rosīties sev tīkamā vidē. 2007. gadā šeit reģistrēta jauna putnu suga Latvijā – tuksneša tārtiņš Charadrius leschenaultii. Pavasara migrācijas laikā putni šeit uzturas salīdzinoši neilgu laiku, tādēļ labākā sezona šīs vietas apmeklējumam ir vasaras otrā puse (jūlija beigas - augusts). Atpūtnieku šajā jūrmalas posmā izskalojumu dēļ parasti ir salīdzinoši maz, kas pozitīvi ietekmē caurceļojošo putnu uzturēšanās ilgumu šajā vietā. Savukārt Starpiņupīte ir ļoti interesanta vieta tieši ziemas periodā, jo starp slūžām un līdz ietekai jūrā parasti ir atrodams neaizsalis ūdens, tādējādi tā ir piemērota vieta ūdensputnu ziemošanai.

Starpiņupe

Sarkanās puskuitalas. Foto: E.Lediņš / www.ledins.lv

NOVĒROTIE PUTNI

  • Vasaras otrā pusē, rudenī
    • Sāmsalas pīle, krīklis, meža pīle, lielā gaura, jūras krauklis, zivju gārnis, upes tārtiņš, smilšu tārtiņš, tuksneša tārtiņš (2007), jūras ķīvīte, lielais šņibītis, gaišais šņibītis, trulītis, temminka šņibītis, līkšņibītis, parastais šņibītis, dūņšņibītis, gugatnis, sarkanā puskuitala, lietuvainis, kuitala, tumšā tilbīte, pļavu tilbīte, meža tilbīte, purva tilbīte, terekija (2007), upes tilbīte, akmeņtārtiņš, šaurknābja pūslītis, mazais ķīris, lielais ķīris, kajaks, sudrabkaija, melnspārnu kaija, lielais zīriņš, cekulzīriņš, upes zīriņš, jūras zīriņš, mazais zīriņš, mājas balodis, zivju dzenītis, bezdelīga, mājas čurkste, baltā cielava, vītītis, zilzīlīte, lielā zīlīte, pelēkā vārna, mājas strazds, lauku zvirbulis.
  • Ziemā
    • Melngalvas zoss, pelēkā pīle, krīklis, meža pīle, brūnkaklis, cekulpīle, kākaulis, tumšā pīle, gaigala, lielā gaura, melnkakla gārgale, lielais dumpis, zivju gārnis, ūdensvistiņa, laucis, kajaks, sudrabkaija, zivju dzenītis, pelēkā cielava, ūdensstrazds, paceplītis, sarkanrīklīte, pelēkā zīlīte, zilzīlīte, lielā zīlīte melnais meža strazds, pelēkais strazds, plukšķis, zaļžubīte, ķivulis, dižknābis, sniedze.

APVIDUS

Upe, liedags, jūra

VIDES PIEEJAMĪBA

Vieta nav pieejama apmeklētājiem ratiņkrēslos.

LABIEKĀRTOJUMS

Nav

NOKĻŪŠANA

Lapmežciems atrodas Tukuma rajonā, Talsu šosejas 9. km. Braucot ar maršruta autobusu, jāizkāpj pieturā "Lukstiņi", kura ir tieši pirms tilta pār Starpiņupi. (Ne visi reisi šeit pietur! Ja nepietur, tad jākāpj ārā nedaudz ātrāk – Lapmežciema pieturā).

Dodoties no Rīgas ar automašīnu, jābrauc pa Talsu šoseju (P128) līdz Starpiņupes tiltam (pirms tilta nav upes nosaukuma zīmes), pirms tā jānogriežas pa labi un jābrauc līdz slūžām, kur iespējams atstāt automašīnu.

Starpiņupe

UZTURĒŠANĀS NOTEIKUMI

Starpiņupe


 

CITA NODERĪGA INFO

UZMANĪBU!

Atsevišķas ziņas par šo putnu vērošanas vietu laika gaitā var būt izmanījušās. Ja esat konstatējuši informācijas neatbilstību, lūgums, sazināties ar Dabas aizsardzības pārvaldes Pierīgas reģionālo administrāciju.

Atklāj Latviju no jauna