Darbinieki

Ilze Sabule

Projekta vadītāja - Siguldas birojs, Baznīcas iela 7, Sigulda, LV 2150
ilze.sabule [at] daba.gov.lv

Gunta Gabrāne

Projekta koordinatore - Siguldas birojs, Baznīcas iela 7, Sigulda, LV 2150
gunta.gabrane [at] daba.gov.lv

Irina Spuriņa

Finansiste - Salacgrīvas birojs, Rīgas iela 10a, Salacgrīva, LV-4033
irina.spurina [at] daba.gov.lv

Ilze Urtāne

Aizsargājamo jūras teritoriju eksperte - Siguldas birojs, Baznīcas iela 7, Sigulda, LV 2150
ilze.urtane [at] daba.gov.lv

Jānis Ukass

Kartogrāfs - Siguldas birojs, Baznīcas iela 7, Sigulda, LV 2150
janis.ukass [at] daba.gov.lv

Pēteris Daknis

Eksperts - ornitologs - Siguldas birojs, Baznīcas iela 7, Sigulda, LV 2150
peteris.daknis [at] daba.gov.lv

Pamata informācija par projektu

Baltijas jūras Latvijas piekrastē sastopami divi Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamie biotopi - Smilšu sēkļi jūrā un Akmeņu sēkļi jūrā.
Skatīt vairāk