Darbinieki

Lauma Vizule-Kahovska

Projekta LIFE IS SALACA koordinatore. Projekta LIFE-IP LatViaNature saldūdens biotopu eksperte - Siguldas birojs, Baznīcas iela 7, Sigulda, LV 2150
lauma.vizule [at] daba.gov.lv

Linda Uzule

Projekta LatViaNature savvaļas augu eksperte. Projekta LIFE IS SALACA saldūdeņu biotopu eksperte - Siguldas birojs, Baznīcas iela 7, Sigulda, LV 2150
linda.uzule [at] daba.gov.lv

Anete Dzērve

Finansiste
anete.dzerve [at] daba.gov.lv

Maija Bumbiere

Kartogrāfe - Siguldas birojs, Baznīcas iela 7, Sigulda, LV 2150
maija.bumbiere [at] daba.gov.lv

Pamata infromācija par projektu

Praktisku apsaimniekošanas pasākumu īstenošana un plānošanas dokumentu izstrāde ar mērķi uzlabot Salacas daļbaseina upju kvalitāti un saglabāt dabas vērtības ilgtermiņā, kā arī zināšanu un labās prakses nodošana sabiedrībai un jomas ekspertiem.
Skatīt vairāk