Pārvaldes Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta (ZBR) administrācijas īstenotā projekta „Klimata izmaiņas: ietekme, pielāgošanās un izmaksas Baltijas jūras reģionā” (BaltCICA) ietvaros 6. un 7.maijā Salacgrīvā viesojās Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātes Vides pārvaldības katedras studenti un viņu pasniedzēji.

 

Sadarbojoties ar vietējo pašvaldību, tika veikti pētījumi dabas, ekonomiskās, sociālās, pārvaldības un komunikācijas vides jomās, aptaujāti dažādi speciālisti un diskutēts par klimata pārmaiņu pielāgošanās politikas plānošanas vadlīnijām piekrastes pašvaldībai.

 

Rezultātā Salacgrīvas novads būs pirmā pašvaldība Latvijā, kurai tiks izstrādāta sava klimata pārmaiņu pielāgošanās stratēģija. Līdz ar ko sasniegts arī viens no BaltCICA projekta mērķiem - sekmēt valsts politikas ieviešanu globālo klimata pārmaiņu mazināšanā.

 

Mūsdienu pasaulē klimata izmaiņas ir vissarežģītākā vides problēma, jo aizvien pieaugošā oglekļa dioksīda emisija atmosfērā izraisa nepieredzētu vidējās globālās gaisa temperatūras paaugstināšanos, kas izraisa laika apstākļu pārmaiņas un ūdens līmeņa celšanos jūrās, kā arī biežāk iestājas ekstremāli laika apstākļi.

 

Sadarbībai ar institūcijām, kas atbild par sabiedrības labklājību, ir vislielākā nozīme, risinot jautājumus saistībā ar klimata izmaiņām. To lēmumi var veicināt teritorijas attīstības ilgtspējību. Adaptācija klimata pārmaiņām ir jautājums, kas ietekmē gan sabiedrības, gan privātās intereses, tāpēc tas jārisina kopīgiem spēkiem.

 

Informāciju sagatavoja

Liene Jermacāne

Dabas aizsardzības pārvaldes

Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta administrācijas

BaltCICA projekta koordinatore.