Jauno gadu iesākot, 14. janvārī notika kārtējā Kocēnu novada tūrisma uzņēmēju un citu ar tūrisma dzīvi saistīto cilvēku tikšanās Vaidavas multifukcionālajā jauniešu iniciatīvu centrā.

 

Uz tikšanos bija sanākuši tūrisma organizatori un pakalpojumu sniedzēji, kā arī tūrisma un sabiedrisko attiecību speciālisti no Kocēnu novada, Valmieras pilsētas pašvaldības un Dabas aizsardzības pārvaldes.

 

Pasākuma dalībnieki iepazinās ar Vaidavas pagasta novadpētniecības ekspozīciju un uzzināja par tūrisma jomas jaunumiem Valmierā, kā arī par sadarbību ar apkārtējiem novadiem.

 

Īpaša uzmanība tika veltīta pašvaldību sadarbībai ar Dabas aizsardzības pārvaldi, arī īpaši aizsargājamo dabas teritoriju un objektu apsaimniekošanai, kā arī to izmantošanai tūrisma un vides izglītības atbalstam. Pasākuma ietvaros tika prezentēts arī Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta „Dabas izglītības sekmēšana – efektīvs līdzeklis sabiedrības dabas apziņas veidošanai” ietvarostopošais dabas izglītības centrs „Vecupītes” un dabas taka tā apkārtnē.

 

Baiba Līviņa
Dabas aizsardzības pārvaldes
Dabas izglītības speciāliste

Igaunijas-Latvijas-Krievijas Pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007-2013 finansiāli atbalsta kopīgus pārrobežu attīstības pasākumus, lai uzlabotu reģiona konkurētspēju, izmantojot tā potenciālu un izdevīgo atrašanās vietu krustcelēs starp ES un Krievijas Federāciju. Programmas mājaslapa: www.estlatrus.eu