The referenced media source is missing and needs to be re-embedded.

 

The referenced media source is missing and needs to be re-embedded.

Aizsardzības kategorija: aizsargājams dendroloģiskais stādījums
Kods: LV0470780
Administratīvais iedalījums: Tukuma novada Tukuma pilsētā
Stādīšanas gads: nav skaidri zināms

 

Ministru Kabineta noteikumi:

Pārvalde:

sākot ar 2011.gada 1.februāri, aizsargājamās alejas pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Pierīgas reģionālā administrācija.

Dendroloģiskā vērtība:

Dendroloģisko stādījumu teritorijā dominē parastās liepas (Tilia cordata), parastās kļavas (Acer palatanoides), parastie ozoli (Quercus robur), parastās zirgkastaņas (Aesculus hypposcastanum), kā arī vietām parastās egles (Picea abies). Stādījumi atrodas ap dzīvojamo māju, no tiem, vecākie un dendroloģiski nozīmīgākie koki atrodas pagalmā tuvu mājai, piemēram, sarkanā dižskabārža šķirne (Fagus purpurea) 'Purpurea Tricolor', Amerikas liepas (Tilia americana), palsā zirgkastaņa (Aesculus flava), un parastā bērza (Betula pendula) šķirne 'Youngii'.


Dabas vērtības:

Nozīmīgākās dabas vērtības saistāmas veciem, nobriedušiem kokiem, kuros ir esoši vai var veidoties dobumi. Veci un dobumaini koki kalpo par mājvietu neskaitāmām dažādu dzīvo organismu grupām, piemēram, teritorijā esošo Amerikas liepu mizā novērojami dzeņu kalumi, kurus dzeņveidīgie putni lieto, lai dzertu sulu.
 

Kultūrvēsturiskā vērtība:

Dendroloģisko stādījumu pirmsākumi sākušies ap 19. un 20. gadsimtu, tos ierīkoja Fridriha Vāgnera brālis. Vāgneri ir vācu izcelsmes dārznieku dzimta, kas atstājuši nozīmīgu mantojumu Latvijas vēsturē. 20. gs. Rīgā Vāgneru dzimtai piederēja dārzniecības kantoris, kur izveidojās Vāgneru dārzniecības un kokaudzētavas sēklu tirgotava.

Robežshēma: ortorfoto pamatne

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:

citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS

Pētījumi: