attels

Sestdien, 22. septembrī Dabas aizsardzības pārvalde projekta „People with nature” ietvaros aicināja iepazīt sēņu pasaules daudzveidību, apmeklējot Sēņu dienu Ķemeru nacionālajā parkā. Sēņu dienas apmeklētāju skaits Smārdes pagasta „Ezermalās” bija diezgan iespaidīgs – ap 60 cilvēku, ņemot vērā, ka šāds pasākums mūspusē tika rīkots pirmo reizi. Tomēr šis skaitlis nepārsniedza kopīgiem spēkiem savākto sēņu sugu skaitu. Precīzi noteikt izdevās veselas 83 ēdamo, neēdamo un indīgo sēņu sugas, un kur tad vēl dažādās piepes, kas taču arī ir sēnes!

 

Valguma ezera kalnainā apkārtne ir īsta sēņu paradīze. Sēņotāji, protams, visvairāk priecājas par ēdamajām sēnēm, taču šajā reizē novērtējām Ķemeru nacionālā parka bioloģisko daudzveidību. Sēņotāju uzdevums nebija vis pielasīt pilnus grozus baraviku, bet gan atrast interesantas, retas, īpašas sēnes, lai kopīgi izveidotu sēņu izstādi pašu priekam. Bet ko līdzētu izstāde, ja nebūtu, kas atrastās sēnes nosauc vārdā? Liels paldies jāsaka Latvijas vadošajai sēņu speciālistei Initai Dānielei no Latvijas dabas muzeja, kura zināja pastāstīt daudz interesanta par raibajiem atradumiem.

 

Tā kā pasākumā īpaši bija gaidītas ģimenes ar bērniem, tad arī mazajiem Sēņu dienas apmeklētājiem bija, ko darīt. Veikliem pirkstiņiem tika darinātas plastilīna sēnītes, krāsotas darba lapas ar košiem sēņu attēliem, zīmētas iztēles radītās sēnes. Ja kādam prāts nenesās uz sēnēm, tapa kāds putniņš vai taurenītis – dabā arī tiem katram sava vieta.

 

Pēc čaklas darbošanās cienājāmies ar sēņu zupu, kas burbuļoja katlā uz ugunskura – sagadīšanās pēc tajā vārījās sēnes no četrām Eiropas valstīm –Latvijas, Lietuvas, Somijas un Itālijas. Laikam taču bija garšīga izdevusies, jo pāri nepalika nekas.

 

Pateicība pienākas arī laipnajiem „Ezermalu” saimniekiem – Šneideru ģimenei, kas savā īpašumā ļāva rosīties tik lielam ļaužu pulkam. Kas zina, varbūt nākamgad atkal tepat satiksimies?

 

Sēņu dienu organizēja Dabas aizsardzības pārvalde projekta „Dabas izglītības sekmēšana – efektīvs līdzeklis sabiedrības dabas apziņas veidošanai” jeb „People with nature” ietvaros.

 

Projekts „Dabas izglītības sekmēšana – efektīvs līdzeklis sabiedrības dabas apziņas veidošanai” tiek īstenots Latvijas, Igaunijas un Krievijas Federācijas teritorijās, un tā galvenais mērķis ir sabiedrības vides apziņas celšana ilgtspējīgai un integrētai dabas aizsardzībai projekta darbības reģionā, kā arī projektā iesaistīto dabas aizsardzības institūciju kapacitātes pilnveidošana dabas izglītības jomā. Projekta ilgums ir 30 mēneši – līdz 2014.gada 30.septembrim. Projektu līdzfinansē Igaunijas-Latvijas-Krievijas Pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007-2013. Kopējais projekta finansējums ir 1 499 977 EUR jeb 1 054 190 LVL, no kuriem 90% – 1 349 979 EUR jeb 948 771 LVL ir Igaunijas-Latvijas-Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas līdzfinansējums.

 

 

Aija Pendere

 

Dabas izglītības speciāliste, projekta reģionālā vadītāja

Foto: A.Pendere

Igaunijas-Latvijas-Krievijas Pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007-2013 finansiāli atbalsta kopīgus pārrobežu attīstības pasākumus, lai uzlabotu reģiona konkurētspēju, izmantojot tā potenciālu un izdevīgo atrašanās vietu krustcelēs starp ES un Krievijas Federāciju. Programmas mājaslapa: www.estlatrus.eu