attels

Dabas aizsardzības pārvalde Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības projekta „Cilvēki un daba” ietvaros uzsākusi veiksmīgu sadarbību ar Valmieras vidusskolām.

 

Valmieras Viestura vidusskolā no 11. – 15. februārim norisinājās projekta nedēļa. Skola ir aktīvi iesaistījusies ekoskolu programmā, tādēļ projektu nedēļas tēma bija ”Daba mums – mēs dabai”. Pieaicinātie speciālisti, tostarp arī Dabas aizsardzības pārvaldes darbinieki, vadīja nodarbības un prezentācijas par dažādam ar dabu saistītām tēmām. Vairākās nodarbībās tika izmēģinātas arī projekta „Cilvēki un daba” ietvaros gatavotās prezentācijas un darba lapas par koku atpazīšanu.

 

Trešdiena, 13.februāris bija Ēnu diena. Ar Dabas aizsardzības pārvaldes darbiem un pienākumiem, kā arī topošo Dabas izglītības centru „Vecupītēs” un plānoto dabas taku pie tā iepazinās ne tikai četras „ēnas” no trijām Valmieras vidusskolām, bet arī Valmieras Viestura vidusskolas 10.klases skolēnu grupa ar skolotāju, kuri projekta nedēļas laikā Dabas izglītības centra dabas takai gatavoja stenda maketu par meža cūkām. Kopa ar ēnotājiem tika izmēģināta arī nodarbība un darba lapas par koku atpazīšanu un spēlētas vides spēles.

 

Projektu nedēļas noslēgumā, kad Valmieras Viestura vidusskolā katra klase prezentēja savu dabas iepazīšanai veltīto tēmu, klātesošie bija pārsteigti par tēmu daudzpusību un bagātību. 4. klase un 10.klase, kas izrādīja vislielāko interesi par meža un koku tēmu, ieguva Dabas aizsardzības pārvaldes simpātiju balvu un tika izvēlētas mācību ekskursijai, kā arī darba lapu testēšanai projekta „Cilvēki un daba” ietvaros Dabas izglītības centrā „Vecupītes”.

 

Otrdien, 19. februārī Dabas aizsardzības pārvaldes darbinieki viesojās Valmieras 5.vidusskolā un vadīja vides izglītības nodarbības 1.- 4. klašu audzēkņiem. 1. un 2. klases piedalījās nodarbībā par mežu un meža dzīvniekiem, 3. klase mācījās atpazīt kokus, uzzināja, kā tos izmanto praktiskām vajadzībām un savu zināšanu pārbaudei izmantoja projektā veidotās darba lapas, savukārt 4. klase mācījās atpazīt dažādas zivju sugas un piedalījās vides spēlēs.

 

Ražīgi uzsākta, sadarbība ar Valmieras vidusskolām noteikti tiks turpināta – jau marta sākumā ar izstādi „Latvijas īpašās zivis”, kuru veidojusi Dabas aizsardzības pārvalde, varēs iepazīties Valmieras Viestura vidusskolas audzēkņi.

 

Dabas aizsardzības pārvaldes darbinieki šobrīd aktīvi apmeklē reģionu skolas, lai skolēniem palīdzētu iepazīt dabas bagātības un to daudzveidību, taču jau 2013. gada otrajā pusē visi būs laipni gaidīti uz nodarbībām Dabas izglītības centrā „Vecupītes”.

 

Projekts „Dabas izglītības sekmēšana – efektīvs līdzeklis sabiedrības dabas apziņas veidošanai” jeb „Cilvēki un daba” tiek īstenots Latvijas, Igaunijas un Krievijas Federācijas teritorijās, un tā galvenais mērķis ir sabiedrības vides apziņas celšana ilgtspējīgai un integrētai dabas aizsardzībai projekta darbības reģionā, kā arī projektā iesaistīto dabas aizsardzības institūciju kapacitātes pilnveidošana dabas izglītības jomā. Projekta ilgums ir 30 mēneši – līdz 2014.gada 30.septembrim. Projektu līdzfinansē Igaunijas-Latvijas-Krievijas Pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007-2013. Kopējais projekta finansējums ir 1 499 977 EUR jeb 1 054 190 LVL, no kuriem 90% – 1 349 979 EUR jeb 948 771 LVL ir Igaunijas-Latvijas-Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas līdzfinansējums.

 

Baiba Līviņa
Dabas aizsardzības pārvaldes
Dabas izglītības speciāliste, projekta reģionālā koordinatore

Foto: B.Līviņa

Igaunijas-Latvijas-Krievijas Pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007-2013 finansiāli atbalsta kopīgus pārrobežu attīstības pasākumus, lai uzlabotu reģiona konkurētspēju, izmantojot tā potenciālu un izdevīgo atrašanās vietu krustcelēs starp ES un Krievijas Federāciju. Programmas mājaslapa: www.estlatrus.eu