attels

No 23. – 29. jūlijam Pleskavas apgabalā norisinājās Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta „Dabas izglītības sekmēšana – efektīvs līdzeklis sabiedrības dabas apziņas veidošanai” dabas izpētes nometne jauniešiem vecumā no 14 līdz 17 gadiem.

 

Nometnē kopā piedalījās 30 jaunieši no Latvijas, Igaunijas un Krievijas. Katru valsti pārstāvēja desmit dalībnieki. Nometne bija ierīkota ļoti skaistā vietā Pleskavas apgabala Sebežas rajonā pie Ņečericas ezera, kas atrodas Sebežas nacionālā parka teritorijā. Septiņas skaistākās un siltākās šīs vasaras dienas jaunieši pavadīja telšu nometnē, iepazīstot cits citu un Krievijas vietējo dabu.

 

Nometnes laikā jauniešiem bija jādarbojas vienā no četrām darba grupām, dažādos dabas izpētes virzienos (botānika, zooloģija, augsnes zinātne un hidroķīmija). Ļoti nopietni darbojoties profesionālu speciālistu vadībā, jaunieši izpētīja apkārtnes augus, dzīvniekus, augsnes profilus un apkārtējo ezeru ūdens sastāvu un savu darbu prezentēja zinātniskajā konferencē ne tikai citiem dalībniekiem, bet arī Sebežas nacionālā parka vadībai un citiem projekta partneriem. Prezentācijas notika gan krievu, gan angļu valodās, tādēļ vieglāk klājās tiem, kas pārzina abas šīs svešvalodas.

 

Bez šīm nopietnajām dabas izpētes nodarbībām, jaunieši piedalījās arī dažādās sporta un komandu veidošanas aktivitātēs. Katras valsts dalībnieki prezentēja gan savas tradīcijas, gan arī ekoloģiskos produktus un savu attieksmi dabas aizsardzības jautājumos. Brīvajā laikā tika spēlētas dažādas sporta spēles, daudz dziedāts un peldēts skaistajā un tīrajā Ņečericas ezerā. Nometnes noslēgumā tika iepazīta Pleskavas pilsēta ar tās vēsturi un seno kremli.

 

Nometnes laikā sadraudzējās ne tikai Latvijas jaunieši, kuri cits citu iepriekš nepazina, bet izveidojās arī draudzīgas saiknes ar krievu un igauņu jauniešiem. Dalībnieki bija apmierināti ar nometnes norisi un jau gaida nākamās projekta nometnes, kuras nākamajos gados norisināsies Latvijā un Igaunijā.

 

Baiba Līviņa

Dabas izglītības speciāliste – projekta reģionālā vadītāja 

Foto: B. Līviņa

Igaunijas-Latvijas-Krievijas Pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007-2013 finansiāli atbalsta kopīgus pārrobežu attīstības pasākumus, lai uzlabotu reģiona konkurētspēju, izmantojot tā potenciālu un izdevīgo atrašanās vietu krustcelēs starp ES un Krievijas Federāciju. Programmas mājaslapa:www.estlatrus.eu.