attels

24. janvārī Igaunijas-Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta „Dabas izglītības sekmēšana – efektīvs līdzeklis sabiedrības dabas apziņas veidošanai” („Promoting nature education as efficient mean of awareness raising”) ietvaros, 80 Ainažu pamatskolas skolēni interaktīvās nodarbībās iepazina Baltijas jūras piekrasti.

 

Kopumā notika 4 nodarbības, lai skolēni iegūtu zināšanas par piekrastē sastopamo bioloģisko daudzveidību – gliemenēm, aļģēm, sūnām, graudzālēm, ka arī attīstītu novērošanas un salīdzināšanas prasmes.

 

Nodarbības vadīja DIC „Ziemeļvidzeme” vadītāja Inta Soma un Vidzemes reģionālās administrācijasvalsts vides inspektori Baiba Bekiša un Guntars Viļļa.

 

Nodarbību laikā noskaidrojām kādus augus un dzīvniekiem var sastapt jūras piekrastē, īpašu uzmanību pievēršot gliemenēm un augiem, kurus var redzēt Ainažu pludmalē un kāpu joslā. Gados jaunākie skolēni rosīgi darbojās praktiski, nosakot un raksturojot gliemeņu sugām raksturīgās īpašības. Savukārt vecāko klašu skolēni iepazina  piekrastē sastopamos biotopus un tiem raksturīgos augus, izmantojot attēlus, aprakstus un jūras krasta profila zīmējumu. Izmantojot „pareizos” un „nepareizos” apgalvojumus, skolēni pārbaudīja savas zināšanas par Baltijas jūras ‘veidošanos, robežām, vēsturi, aizsargājamajām teritorijām, sastopamo bioloģisko daudzveidību.

 

Pavasarī nodarbība tiks organizēta arī dabā jūras piekrastē Ainažos, lai skolēni iegūtās zināšanas varētu nostiprināt un praktiski pielietot.

 

Inta Soma

Dabas aizsardzības pārvaldes

projekta reģionālā vadītāja