attels

4. jūnijā un 5. jūnijā Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības projekta "Cilvēki ar dabu" ietvaros Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā notika dabas izglītības nodarbību testēšana. Jeru un Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskolas skolotāji un skolēni izmēģināja jaunajā dabas izglītības centrā (DIC) „Ziemeļvidzeme” sagatavotos izziņas materiālus par jūras piekrasti, apkārtējo augu un dzīvnieku valsti.

 

4. jūnija pēcpusdienā tika izmēģinātas nodarbības par koku. Dalībnieki interaktīvā veidā ar sacensību elementiem iepazina koka darbību – ūdens cirkulāciju pa stumbru un mizas bojājumu ietekmi uz to,kā arī koku dabisko pavairošanos ietekmējošos faktorus (vējš, kas sēklas izsēj, auglīga augsne, noteikts ūdens režīms).

 

Tā kā DIC „Ziemeļvidzeme” atrodas pie Baltijas jūras, 5. jūnijs tika veltīts jūras piekrastes augu, krastā izskaloto aļģu, gliemju un kāpu veidu iepazīšanas nodarbību izmēģināšanai. 

 

Vispirms nodarbību dalībnieki "uz papīra" apdzīvoja jūras krasta profilu. Piekrastes joslu zīmējums, izmantojot attēlus un aprakstus, tika "apaudzēts" ar katrai joslai atbilstošiem vai raksturīgiem augiem un dzīvniekiem. Pēc tam sekoja praktiskās nodarbības. Pirmajā – dalībnieki izmantoja darba lapas un noteicēju, lai iepazītu  jūras piekrasti 100 soļu garumā, nosakot augus un gliemjus, ko bija iepazinuši teorētiskajā daļā. Kad šis darbs bija veikts, tad dalībnieki Salacgrīvas vidusskolas skolēna Emīla Ziemeļa vadībā, kurš veic pētnieciski zinātnisko darbu par aļģēm, ievāca, šķiroja un noteica krastā izskalotās aļģes. Ieguvums bija abpusējs. E.Ziemelis ieguva sava pētījuma prezentēšanas pieredzi, savukārt skolēni - ierosmi, kā zinātnisko darbu izstrādei var izmantot vietējos pieejamos dabas resursus.

 

Noslēgumā dalībnieki izvērtēja gan nodarbības kopumā, gan piedāvātās darba lapas. Dalībnieku vērtējums - nodarbības ir aizraujošas un tiek iegūtas jaunas zināšanas, lai labāk izprastu vidi, kurā dzīvojam.

 

Inta Soma

Projekta "Cilvēki ar dabu" reģionālā koordinatore

Igaunijas-Latvijas-Krievijas Pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007-2013 finansiāli atbalsta kopīgus pārrobežu attīstības pasākumus, lai uzlabotu reģiona konkurētspēju, izmantojot tā potenciālu un izdevīgo atrašanās vietu krustcelēs starp ES un Krievijas Federāciju. Programmas mājaslapa: www.estlatrus.eu.