LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Biotopu kartēšanas metodikas
Saldūdens biotopu inventarizēšanas un kartēšanas vadlīnijas
 
ES nozīmes biotopu izplatības un kvalitātes apzināšanas un darbu organizācijas metodika

VARAM 22.07.2016. rīkojums Nr. 188 “Par ES nozīmes biotopu izplatības un kvalitātes apzināšanas un darbu organizācijas metodikas apstiprināšanu”  (PDF 0,37 MB)

Metodiskais materiāls: lejupielādēt >>>  (PDF 1,3 MB)
1.
pielikums. Biotopu un sugu inventarizācijas anketas un metodiskie norādījumi to aizpildīšanā
2. pielikums. Pārskata tabulas
Pārskata tabulas  (DOCX 0,6 MB)
Pārskata tabulas atsevišķi, aizpildīšanai Excel formāta datnē

3. pielikums. Informatīvais materiāls
Latvijas īpaši aizsargājamo biotopu veidu noteikšanas kritēriji   (ZM sniegtie priekšlikumi - PDF 0,8 MB)
 
4. pielikums. Biotopu apraksti
 
Noteicējs "Eiropas Savienības aizsargājamos biotopus raksturojošas augu sugas Latvijā. Zālāji, purvi, virsāji, meži"

Noteicējs noderēs visiem, kuru darbs saistīts ar dabu un ES biotopu noteikšanu – vides inspektoriem, mežu apsaimniekotājiem, lauku atbalsta un konsultāciju centru darbiniekiem, studentiem mācību procesā, topošajiem biotopu kartētājiem, zemju īpašniekiem, kuri vēlas pazīt dabas vērtības savā īpašumā, kā arī vienkārši jebkuram dabu mīlošam un augu sugas pazīt gribošam cilvēkam.

Ērtākai lietošanai noteicējs sadalīts pa atsevišķām biotopu grupām.
Zālāji
Purvi
Virsāji
Meži
 
Grīšļu ekoloģiskais noteicējs
 
 
Paparžu noteicējs
 
Ilustratīvie materiāli EK Biotopu direktīvas I pielikuma purvu biotopu struktūru atpazīšanai dabā